Vikten av bra förutsättningar i ett innovativt småföretagar Sverige

I många fall är innovationen sprungen ur ett mindre bolag eller hos enskilda personer med en idé de vill förverkliga. Det som ofta händer är att stora bolag köper upp eller kontrakterar mindre bolag som är innovationsstarka och i samband med det sker en förädlingsprocess av de mindre bolagens innovationer. Styrkan och kanske största skillnaden mellan små bolag jämfört med större bolag är att små och medelstora företag skapar nya innovationer och utvecklar nya affärsmodeller lite mer på studs och är mer snabbfotade. De har oftast ingen klar plan för hur de ska använda sina resurser på ett effektivt sätt, men tror på att det kommer att lösa sig med tiden på bästa sätt.

Tittar vi på världens största och mest innovativa företag: Apple, Facebook, Amazon och Google m.m. så sker deras utveckling och överlevnad till stor del genom företagsförvärv av små innovativa bolag som de förädlar och anpassar bolagets produkter till deras egen business. Bara de senaste åren har dessa bolag tillsammans förvärvat flera hundratals bolag.
Innovation får en allt större betydelse för Sverige och Sveriges företag. För i en värld där pris och logistik dominerar måste bolag kunna sälja andra värden så som innovation, kunskap och kvalitet för att nämna några saker. Det är därför viktigt att skapa goda förutsättningar för små företagare med idéer och som är innovationsstarka. I en undersökning bland Företagarnas medlemmar undersökte vi hur man ser på möjligheterna att kommersialisera nya affärsmodeller. Närmare 60 procent av de tillfrågade säger att de har immateriella tillgångar, som till exempel en ny teknisk lösning eller design, ett varumärke med mera. Hur ska vi få alla byrålådeidéer att realiseras? Det handlar om att bygga framgångsrika team och skapa en kultur som uppmuntrar till kreativt tänkande vilket måste få stöd, hjälp och prioriteras.

Vi har idag ett bra system som fångar upp, tar hand om och stöttar företag med innovationer men det finns fortfarande utmaningar. Ett par av företagens största utmaningar handlar om att hitta rätt kompetens som kan driva företaget i rätt riktning. Många företag kämpar också med att få behålla befintlig kompetens. Att inte hinna med att anta inkommande jobb i den utsträckning man önskar utan bli tvungen att tacka nej är en annan utmaning, detta är idag en realitet bland 40 procent av små företag i Sverige. Det grundar sig i att man redan har för mycket att göra eller saknar resurser. Det här är utmaningar som inte bara hindrar tillväxten i Sverige utan även hindrar företag att utveckla och vidareutveckla idéer som man har liggande i byrålådan.

Vi på Företagarna vill att man säkrar tillgången på kompetens, sänker kostnaden för att anställa vilket skapar förutsättningar att våga anställa utanför den trygga ”kompetenskravsboxen”. Vi vill även att man stärker möjligheterna för att behålla och locka till sig kompetens från hela världen. Till sist vill vi se förbättrade förutsättningar och öka incitamenten för att våga att starta nya företag som kan ta vårt avlånga innovativa land vidare.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 09 – 2019

[one_half last=”no”]

Robert Wallin 
Bitr. Regionchef, Företagarna
Småland och Östergötland

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Robert Wallin
[/one_half]

Tillbaka till krönikor