Vems verklighet lever du i?

Inte allt för sällan är det personer som jobbar i näringslivet eller i näringslivsrelaterade organisationer och är mycket medvetna om att det råder stor kompetensbrist i Sverige. Vi vet att kompetensbristen är Sveriges största utmaning och hinder för tillväxt. Inom IT och kommunikation och andra IT relaterade branscher är kompetensbristen nästan konstant och enligt prognoser kommer denna situation förvärras framöver.

Det påstås att för att bli riktigt bra på något måste man öva och lägga ner minst 10 000 timmar oavsett vad det handlar om. Så varför blir vi uppjagade av att våra barn och ungdomar surfar, leker och experimenterar med sin mobila enhet eller dator? Har det inte alltid varit så att nytt skrämmer oss som är medelålders eller äldre? Jag vet att mobiltelefoner och datorer inte är nya fenomen, men innehållet förändras i rasande takt och blir ofta nytt och främmande för oss. Vill man hitta effekter av nya fenomen kan man alltid hitta det om man letar, både på individer och i samhället, men behöver det betyda att det är dåligt?
Vi måste självfallet våga ifrågasätta och se nyktert på det som sker runt oss men jag vill tillägga att ni som är i min ålder (42 år) eller äldre inte hade Tv-spel vid två års ålder, inga surfplattor, inget internet, inga mobiler, inte fri tillgång till musik och bild o.s.v. TV fanns på vår tid och många medelålders på den tiden påstod att det förstörde oss, men så vitt jag vet så har vår generation klarat sig förhållandevis bra trots mycket TV tittande.

Idag använder mer än hälften av alla tvååringar internet varje dag och visst är det en utmaning att barn rör mindre på sig grund av detta, eftersom rörelse och lek främjar både den fysiska och mentala hälsan. Jag önskar att vi uppmuntrar och stimulerar till rörelse, men att vi i lika stor utsträckning gör det till användandet av deras digitala verktyg och plattformar. Vi måste inse att vi lever vår verklighet och våra barn och ungdomar lever sin verklighet.
Vägled och uppmuntra till att göra andra saker än att titta på paddan eller mobilen, men lyssna på dem samtidigt istället för att sätta upp förbud. Vår yngre generation är vår framtid, en framtid som blir allt mer digital och med det mer kompetenskrävande inom området. Låt dem tillgodose framtidens kompetensbehov genom att leka, öva sina 10 000 timmar och utforska den digitala och virtuella världen även om du inte förstår dig på det och nyttan med det.

Kompetens kommer alltid att behövas och kompetens av idag är inte kompetens av imorgon så vem vet vad användandet av paddan kan leda till? Världen förändras och generationer med det.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 06 – 2019

[one_half last=”no”]

Robert Wallin 
Bitr. Regionchef, Företagarna
Småland och Östergötland

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Robert Wallin
[/one_half]

Tillbaka till krönikor