Vem har kommandot i ditt liv?

Hur nöjd är du för tillfället med ditt liv? Och vem styr egentligen ditt liv? Är det mobiltelefonen, vännerna, den till synes okontrollerbara dagsformen, arbetsgivaren, kollegorna, samhället, vädret eller någon annan? Styrs du utifrån andra eller inifrån dina egna värderingar? Kanske reagerar du okontrollerat på det som händer? Eller är det du som styr vilka vänner du har, vad du gör på fritiden, tiden med dina barn, vad du äter, när du sover, var du jobbar, hur du jobbar, vilka tankar du har, om du känner dig stressad eller glad? Du är proaktiv och sitter vid ratten och styr ditt liv. Du utnyttjar hjärnans drivkraft: upplevelsen av autonomi (självstyre).

Framgångsrika människor, det vill säga människor som mår bra och presterar bra tillsammans med andra, väljer följande mentala inställning: ”Jag styr och ansvarar för mina tankar, mina känslor och mitt beteende och därmed också mitt resultat.” Föreställ dig att du genom dessa tre delar styr din upplevelse av det som händer. Dina tankar styr hur du mår (känner) som styr din besluts- och prestationsförmåga (beteende). Alla dessa tre påverkar varandra åt alla håll och det är först när du är medveten om dem som du kan ta kontrollen och förändra. All förändring börjar med din självmedvetenhet och en för dig attraktiv anledning. Kanske är det livets största utmaning, kanske rentav nyckeln till personlig frihet, att ha förmågan att ta kontrollen över tankar och känslor oavsett vad som händer runt omkring. Som ledare är detta extra viktigt då ditt syfte är att kommunicera framgångsrikt med dig själv och andra, fatta bra beslut och vara handlingskraftig. Ältande av orostankar skapar oroskänslor som slukar kostsam energi i hjärnan och leder till handlingsförlamning och smittar din omgivning.

Livet är en serie av små beslut. Varje beslut verkar kanske obetydligt men tillsammans blir de betydelsefulla. Hela livet kan förändras av ett enda beslut. Varje beslut har ett syfte. Att ta kommandot i ditt liv innebär att du har tydliggjort ditt syfte (vad du vil bidra till), dina värderingar (vad som är viktigt för dig) och kopplat till dessa sätter dina egna mål. När du jobbar seriöst med mål så börjar en massa saker hända som driver dig framåt på ett strukturerat sätt med önskade effekter. Motsatsen är att tänka på problem som gör att du riskerar att fångas i en problemlabyrint. Människor som tar kommandot i sitt liv uppfattas ofta som pålitliga med hög integritet. Kanske är det något att eftersträva?
Det är först när du kan leda dig själv som du kan leda andra. I moderna termer kallas det för självledarskap. Självledarskap genom ovanstående självmedvetenhet och proaktivitet är vad NLP:s verktygslåda för mänskligt och professionellt mästerskap bidrar till. Förmågan till självledarskap kan också mätas genom det som kallas för EQ (emotionell intelligens). Alla förmågor går att utveckla genom träning vilket givetvis även gäller förmågan självledarskap. Din hjärna är utvecklingsbar hela livet – om du vill. Du har ännu inte nått din fulla potential.

Ett nytt år står framför dig som ett oskrivet blad – din oändliga möjlighet. Hur vill du leva ditt liv, vad vill du bidra till och hur vill du uppfattas? Hur kan du få mer av det som får dig att må bra och prestera bra, fler ”må bra-dagar”? Det är ett avslutat kapitel att skylla på något annat eller någon annan. Nu är det du som har kommandot i ditt liv. n

”Be the change you want to see in the world”
(Mahatma Gandhi).

Boktips:
”Din gränslösa styrka” av Anthony Robbins
”Coaching med NLP” av Joseph O´Connor & Andrea Lages

Tidigare publicerat i Affärsstaden 01 – 2019

[one_half last=”no”]

Karin Jonsson

Ledartränare och coach i kommunikation för växtkraft,
Levilja AB

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Johanna Palmer
[/one_half]

Tillbaka till krönikor