Vad är egentligen YH-utbildning?

Bristen på kvalificerad arbetskraft och företagens svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens är något som diskuteras mycket och ofta både i media och ute på företagen. En genväg till kompetensförsörjning är Yrkeshögskoleutbildning ofta förkortat YH. En utbildningsform som startade i sin nuvarande form 2009 och har växt lavinartat sedan regeringes storsatsning i budgetpropositionen för 2018. I praktiken innebär det att antalet platser inom ramen för yrkeshögskoleutbildningar kommer att öka med hela 45 % fram till 2022 om inget oförutsett sker. Det finns hundratals olika YH-utbildningar i Sverige inom vitt skilda områden och som bedrivs av olika utbildningsanordnare, exempelvis privata utbildningsföretag, kommuner, landsting, m.m. För att få anordna en yrkeshögskoleutbildning måste man ansöka och få tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan som beviljar utbildningarna utefter aktuellt behov på arbetsmarknaden.

Yrkeshögskoleutbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande (LIA) ute på arbetsplatserna och skapar på så sätt en skräddarsydd kompentensförsörjning till branscher med rekryteringsbehov där tillväxten riskerar att stanna av på grund av att det är svårt att hitta personal med rätt kunskaper. Det har visat sig att LIA-perioderna är ett mycket uppskattat inslag i utbildningen av såväl studeranden som företagen. Just de längre praktikperioderna är något som i mångt och mycket är unikt med LIA, det ger företag och organisationer möjlighet att prova en person över tid och forma praktiken efter de behov som finns på den specifika arbetsplatsen. För de studerande är å andra sidan LIA-perioden ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter i branschen och en bra möjlighet att prova sina kunskaper i praktiken under utbildningstiden. Grundtanken med yh-utbildningarna är att de på relativt kort tid, vanligtvis mellan ett och två år ska leda till examen eller yrkesbevis och de studerande är då startklara att börja en ny yrkeskarriär. YH-utbildningarna har en mycket bred spännvidd där de studerande har möjlighet att satsa på allt från IT- och ingenjörsutbildningar till olika vård- och hantverksyrken.

För dig som företagare innebär yrkeshögskoleutbildningarna att du har en unik chans att vara med och påverka och utveckla kompetensförsörjningen i just din bransch, vilket du gör genom att till exempel:

  • Ta emot en LIA-praktikant på din arbetsplats
  • Medverka i den ledningsgrupp som är knuten till varje utbildning och som till huvuddelen ska bestå av arbetslivsrepresentanter från den aktuella branschen
  • Erbjuda studiebesök och/eller ställa upp med en intressant gästföreläsning som har anknytning till utbildningen

Enkelt uttryckt ligger yrkeshögskoleutbildningarna någonstans i nivå mellan gymnasium och högskola. Intressant att notera är att en rapport från det fristående forskningsinstitutet Ratio visar att yrkeshögskoleutbildningar står sig mycket väl jämfört med exempelvis traditionella högskole­ingenjörsutbildningar, både när det gäller produktivitet och arbetsmarknadsutfall. Det förklaras med LIA-praktiken som en trolig framgångsfaktor samt att företagens medverkan i utbildningarnas utformning också spelar in och stärker relevansen och kvaliteten på utbildningarna. Med andra ord är YH ett vinnande koncept på många sätt, inte minst genom företagens engagemang och inflytande i utbildningarna. Ett exempel på samverkan när den är som bäst.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 10 – 2018

[one_half last=”no”]

Ewa Sjögren
Utbildningsansvarig, Plushögskolan Linköping

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Ewa Sjögren
[/one_half]