Ta lärdom av pandemin – hållbara visioner

För att vara en snabbfotad, attraktiv överlevare i en snabbföränderlig värld behöver tid avsättas för lärande. I tider av stora utmaningar finns möjlighet att lära som mest.

Bland mycket annat har pandemin lärt oss kraften av en gemensam vision nämligen visionen att överleva som människa och som verksamhet. Visionen om en trygg och fri värld för alla. Denna vision, eventuellt outtalad, har visat sig vara gränslöst attraktiv och förenar människor över hela världen. Det har också blivit tydligt att starka känslor som rädsla och oro förlamar oss medan känslan av att hjälpa och bidra motiverar oss.
Jag utgår ifrån att du hellre inspirerar än beordrar människor till förändring. Det är nämligen vad en värdeskapande vision handlar om – inspiration till handlingar som bidrar till positiv utveckling för en bättre värld.

Att varje verksamhet behöver en vision vet de flesta. Däremot upplever jag att kunskap saknas om hur den formuleras och används för att göra nytta. Jag har genom åren varit i kontakt med 100-tals bolag som oftast saknar visioner av värde. Jag hör sällan ledare som med passion förmedlar företagets inspirerande framtidsvision. I bästa fall går visionen att läsa i en personalhandbok, på en hemsida eller i tryckt marknadsföring. I övrigt gör den inga avtryck.
En vision behöver kvalitetssäkras och förkroppsligas hos ledningen för att skapa värde. Då hörs, ses och framförallt känns den – i alla forum. Den är kort och enkel med ord som talar till hjärtat. Den beskriver på vilket sätt verksamheten gör skillnad. En meningsfull vision är en ”mindsetter” och ledstjärnan som dagligen styr dina beslut i alla väder. Den är gränslös vilket inspirerar till nytänk. Den får människor att lyfta blicken och tänka stort vilket ökar möjligheterna och förändringsviljan. En kvalitetssäkrad vision säkrar långsiktigt hållbara beslut, det vill säga beslut om utveckling av produkter och tjänster som upprätthåller och förbättrar våra livsnödvändiga behov, på ett hållbart sätt. Den bidrar till ett attraktivt bemötande och ett erbjudande som underlättar för kunder, medarbetare och andra intressenter att säga: ”Ja tack!”

Den vassaste vision som jag hittills stött på är IKEAS: ”En bättre vardag för de många människorna”.
När visionen hjälper människor att bli passionerade över vad och hur de bidrar är värdet gränslöst.
Vision – Passion – Action!
Tvärtom är avsaknad av vision – eller en vision som endast sitter i ledarens huvud – eller en vision som bidrar till beslut för egen vinning kostsamt. Exempelvis visioner som: ”Vi ska bli bäst…” Utan en levande vision riskerar verksamheter onödigt kostsamma intressekonflikter och stagnation. Det viktiga kund- och framtidsperspektivet glöms bort.

Livsinspirerande visioner väcker starka positiva drivkrafter i hjärnan och är avgörande för den framtid som vi gemensamt ansvarar för. Visioner för långsiktig överlevnad, trygghet och frihet för alla. Precis som den vision som pandemin har levandegjort.
När ledningen följer upp lärdomarna från Coronavåren bör, av nämnd skäl, även värdet av verksamhetens vision granskas och särskilt beaktas med tanke på allt distansarbete. Här får du chansen:
• Vilken är din verksamhets vision?
• Inspirerar visionen till handlingar som bidrar till en bättre värld?
• Hur förankrad är visionen hos dig, era chefer, medarbetare och kunder?
• På vilket sätt har visionen används och underlättat för dig och dina medarbetare under pandemin och framåt.
• Vad behöver eventuellt förändras?

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 7 – 2020

Karin Jonsson
Anchors Culture for Future
www.levilja.se

Johanna Palmer

Tillbaka till krönikor