Starta eget företag

Med tanke på hur många timmar du troligtvis kommer lägga på ditt företag är det klokt att lägga ner mycket planeringstimmar innan du drar igång ditt företag. Att upprätta en affärsplan kan låta som något allt för avancerat och onödigt. Men så behöver det absolut inte vara utan det blir snarare en extra kolla på att din verksamhet har förutsättningar att fungera och att det är något som kommer generera vinst. I affärsplanen skriver du ner din vision och affärsidé samt vilka mål du har i ditt företag. Du behöver också ta med hur marknaden ser ut, vilka konkurrenter som finns och vilka risker som finns i övrigt. Beroende på bransch och din bakgrund är det väldigt individuellt hur stort jobb detta är. Kanske behöver man göra en omfattande marknadsundersökning för att bedöma efterfrågan på sina tjänster eller produkter. Ett bra tips är att också ta hjälp av till exempel en kompis, familjemedlem eller en extern konsult för att bedöma rimligheten i företagsplanerna. Det är inte helt ovanligt att man glömmer viktiga delar i sin strävan att komma igång med sitt företag,

Nästa viktiga del i affärsplanen är att både på kort och lång sikt göra en budget för att se vilka intäkter och kostnader man förväntas ha. In- och utbetalningar kommer sällan i samma månad och är heller inte jämt fördelade. Exempelvis lön till anställda ska oftast betalas ut innan du fått betalt för dina kundfakturor som oftast har 30 dagars kredittid. Då är det viktigt att göra en likviditetsbudget för att se i vilken månad in- och utbetalningarna kommer och du ser då också vilket likviditetsbehov du kommer att ha. Kanske behöver du investera i maskiner eller bygga upp ett varulager som kräver extra likviditet. Har företaget behov av extra kapital behöver det komma från dig som ägare eller extern part och det gäller att planera för det redan från start.

Du måste också välja vilken företagsform du vill driva din verksamhet i. Av de företag som startades under första kvartalet 2019 så var det 53 procent som startade som enskild näringsidkare, 43 procent startade aktiebolag och resterande företag startades i andra företagsformer.
I ett aktiebolag måste du sätta in ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. Det finns ett förslag på att sänka detta belopp så att minsta aktiekapital skulle vara 25 000 kronor. Detta för att det skulle vara mer lika övriga länder inom EU. Förslaget är ute på remiss och går det igenom så kommer det börja gälla från 1 januari 2020. Aktiebolaget är en egen juridisk person som kan ingå avtal, äga tillgångar och ta upp lån. Aktiebolaget kan ägas av en eller flera personer och huvudregeln är att man bara riskerar att förlora det man betalt för sina aktier.
Om du ensam ska starta företag kan du göra det som enskild näringsidkare eller enskild firma som det också oftast kallas. En enskild firma är ingen egen juridisk person utan där är du med ditt personnummer som ingår avtal, äger tillgångar osv. I en enskild firma finns inget krav på att något minsta kapital ska sättas in. Beroende på vilken verksamhet man ska starta kan det ju dock behövas kapital om man ska investera i maskiner, lager etc.

På verksamt.se kan du enkelt starta ditt företag. Ska man starta ett aktiebolag har man också möjligheten att köpa ett färdigt lagerbolag. Då finns redan bolaget med eget organisationsnummer för att verksamheten snabbt ska kunna komma igång.
Till sista är det viktigt att redan från början lägga upp bra administrativa rutiner. Kassasystem, fakturering, betalning av fakturor, löneutbetalning, bokföring och rapportering till skatteverket är en del av de saker som ska fungera direkt. Så det är i alla lägen klokt att ta hjälp med detta inledningsvis för att din resa som företagare ska få en bra start och sedan lyfta.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 08 – 2019

[one_half last=”no”]

Stefan Åberg
City Redovisning

Stefan är Auktoriserad Redovisningskonsult genom SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och har mångårig erfarenhet inom redovisningsbranschen. Han är delägare i City Redovisning i Linköping AB som jobbar med redovisning och rådgivning till företag och företagare i ägarledda bolag.

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Stefan Åberg
[/one_half]

Tillbaka till krönikor