Snart en grön flygplats…

Sedan snart ett år är Linköping City Airport en del av projektet Grön Flygplats. Projektet är ett initiativ av Sveriges Regionala Flygplatser, och medfinansieras av den Europeiska utvecklingsfonden. Det löper under tre år (2019-2022) och syftet är att samordna omställningen för de mindre flygplatserna i Sverige. Att energieffektivisera, minska C02-utsläppen och få bättre cirkulära flöden.

Under året har vi kartlagt vår energiförbrukning och C02 utsläpp för 2018 enligt en internationell standard, Airport Carbon Accredition där vi använt verktyget ”Airport Carbon and Emission Reporting Tool – ACERT”.
Den goda nyheten är att Linköping City Airport är bland de främsta av Sveriges flygplatser när det gäller låga utsläpp. Flygplatserna i Örebro och Skellefteå blev fossilfria 2020 och vi ligger inte långt efter. Under 2018 släppte vi ut 0,5 ton C02 varav 0,3 ton kom från flygplatsens reservgeneratorer och resten via fjärrvärmen. Varför ligger vi så långt före de flesta andra flygplatser?

Många av våra fordon på flygplatsen går på el, resterande använder HVO. Vi använder fjärrvärme och all el som förbrukas på flygplatsen är grön el bl a från vattenkraft. Nu kartlägger vi hur vi ytterligare kan minska vår förbrukning och vårt avfall. Målet är att vi 2025 ska vara fossilfria men ambitionen är högre än så, vi hoppas att vi snart kan sätta en grön stämpel på vår verksamhet!

Nu behöver vi inte bara minimera utsläppen på marken, utan även i luften. Utrikesflyget står för fyra procent av Sveriges C02 utsläpp. Det kan till exempel jämföras med utrikessjöfarten som släpper ut tre gånger så mycket C02 som flyget. Men egentligen är det meningslöst att jämföra, att visa att flyget inte är den stora boven i dramat. Liksom alla andra transporter, industrier och vi människor måste flyget ta sitt ansvar för vår framtid. Det händer mycket i branschen. I väntan på det fossilfria flyget är hållbart producerat biobränsle en lösning som kraftigt minskar utsläppen. Nästa steg är vätgas som bränsle och elflyg. KLM har i över 10 år legat i topp vad gäller sitt hållbarhetsarbete inom flygbranschen och under de flesta av de åren varit nummer ett. Man har satt mycket tuffa klimatmål med sina projekt ”Fly Responsibly” och ”Carbon reduction road map”. Det senaste flygplanet som nyligen levererades till KLM, Embraer 195-E2 är verkligen ett steg i rätt riktning. Planet släpper ut 31 % mindre C02 per passagerare och är 63 procenttystare än sin föregångare Embraer 190 som trafikerar Linköping och som också är en nyare typ av flygplan. Läs gärna mer på KLMs hemsida.

Som resenär har du ett val. När du måste flyga, välj ett flygbolag som tar klimatarbetet på allvar och inte sitter med armarna i kors och hoppas att andra ska lösa problemen.

Ps. Nu har vi dagliga flighter med KLM!

Tidigare publicerat i Affärsstaden 9 – 2021

Camilla Lejon 
VD Linköping City Airport

Camilla Lejon

Tillbaka till krönikor