Resiliens – om 6 förmågor som leder till framgång och hållbarhet

Jag sitter i en konferenslokal i Stockholm tillsammans med ledare, specialister och någon konsult. Vi sitter i ring och handledaren ska genomföra en heldag enligt Googles koncept ”Search inside yourself”.
Det är sant. Google har som företagsfilosofi att utbilda sin medarbetare i emotionell intelligens och stresshantering. Varför det kan man undra? För att det utvecklar kreativitet, innovation och minskar stress. Facebook och Twitter erbjuder sin medarbetare detsamma.
När jag sitter här i cirkeln och får en introduktion till Googles egna recept påminner jag mig om när jag själv började införa en stunds avslappning vid starten i samtalsgrupper med ledare. Det var för 15 år sedan. Deltagarna var så uppe i varv och kom ofta några minuter för sent. Av de två timmar vi hade tillsammans tog det nästa 45 minuter att få dem att vara närvarande i rummet. Första gången jag erbjöd en enklare guidad meditation på cirka 10 min vid start, var de flesta positiva men något skeptiska. Jag berättade varför: Vi får bättre samtal, vi är mer närvarande och vi lyssnar bättre. Dessutom fattar vi bättre beslut. Tiden vi har ihop blir mer effektiv och värdefull.

Min skeptiska grupp litade på mig och jag fick börja våra möten med en guidad meditation.
Efter några gånger var de ibland några som somnade. Jag minns särskilt en VD i en ledningsgrupp som vägrade vara med och satt och läste en tidning på andra sidan av en glasvägg. Vid andra tillfället var han motvilligt med och vid tredje tillfället fick jag väcka honom. Alla upplevde samma sak vad gällde samtalsklimatet. Mer närvaro, ökat lyssnande och empati.
Nu sitter jag i en cirkel och får själva ta del av samma medicin men som deltagare. Handledaren som utbildats av Google får i gång oss i en dialog om hjärnans funktion och hur ineffektiva vi är när vi ”multitaskar”. I ett experiment då halva gruppen blir störda hela tiden och den andra halvan får lösa en uppgift fokuserat utan störningar, är skillnaden skrämmande. De som kan fokusera presterar ett mycket bättre resultat.
Handledaren gör även något som först är väldigt irriterande. Så fort vår dialog blir positionerande och vi slutar lyssna på varandra, avbryter han dialogen abrupt och ber oss gå inåt i en stund av reflektion under tystnad. Efter några minuter tar han upp dialogen igen och skillnaden är slående. Vi lyssnar bättre, den begynnande irritation där åsikter gick isär är som bortblåst och dialogen har en helt annan kvalitet.

Att reflektera och meditera har nog i inte varit företagens prioriterade fråga efter några tuffa år av pandemi och inflation men faktum kvarstår att både återhämtning och emotionell intelligens bidrar till bättre dialog och till bättre beslut. Det bidrar även till mer hållbara arbetsplatser och attraktivitet som arbetsgivare. Men vi kan väl inte meditera och reflektera oss ur en kris, kan man tycka. Jo, det är faktiskt framgångsrikt att överleva som både individ och organisation i hårda tider, hur konstigt det än kan låta.

Enligt engelsk forskning har man identifierat 6 individuella förmågor som bidrar till framgång och måluppfyllelse trots hårt motstånd och motgångar. Dessa förmågor är inte alls vad många tror. Två av dessa är faktiskt empati och självinsikt. Det vill säga att ha förmåga och vilja att känna in och förstå andra och att reflektera över sig själv och sin insida. Förmågor som handlar om mötet med sig själv och andra och hur det hjälper oss att agera moget och genomtänkt. Med andra ord fattar vi bättre beslut som även har en emotionell dimension.

En modell som beskriver 6 förmågor för återhämtning och måluppfyllelse heter Resiliens och betyder just livskraft/återhämtningskraft. Under ett antal år har jag sett hur kombinationen av mjuka och hårda värden är en perfekt cocktail för framgång. Ytterligare två förmågor handlar om att ha målfokus och att inte låta sig splittras samt och ihärdighet och förmåga att hantera motstånd.
Förmågan att hantera motstånd innebär att kunna återhämta sig för att komma tillbaka med full kraft igen. Det intressanta är kombinationen av förmågor och hur ett fokus kombinerat med empati är en fantastisk kombination trots motstånd. Ytterligare två förmågor som beskrivs är vikten av att vara medveten och tydlig med sina egna värderingar och att agera utifrån dem. Förmågan att hantera sin livsbalans mellan livets arenor samt att återhämta sig är den sjätte och sista förmågan.

Så vad skapar framgång, det som alla eller åtminstone många strävar efter? Kan det vara så att empati, självinsikt och återhämning som mjukare värden faktiskt är det som skulle göra en skillnad just nu i tuffa tiden?
Ja, absolut menar jag. Vid sidan av målfokus och envist arbete trots motgång är det oslagbart.

Alla idrottsmän och kvinnor vet att återhämtningen är avgörande för att prestera. När vi återhämtar oss själva och varandra får vi perspektiv och gör kloka analyser och kommer tillbaka med ny stark kraft. När vi lyssnar på varandra och visar empati skapar vi mening. Jag vill tro att de flesta organisationer är fantastiska på målstyrning, men framgången kommer först när vi får med oss andra och lyssnar på varandra och även vågar gå inåt och återhämta oss själva. Då blir vi kloka beslutsfattare. Då är kanske inte framgången så långt borta trots allt. Men vägen dit kan var både livsbejakande och meditativ.

Tidigare publicerat i Affärsstaden #6 2023

Susanne Bergman
Organisationskonsult & författare

Susanne

Tillbaka till krönikor