När senast följde du ett råd?

För när senast följde du egentligen ett råd?
  Var det när du trodde att rådet var viktigt för dig?
  Var det när du bad om råd inom ett viktigt område där du saknade kunskap?
  Eller var det ett råd som du fick från någon du har stor tillit till?
  Eller kanske inte ens då?

Jag minns mina första sessioner som professionell coach. Nyfiket ställde jag de där frågorna som lockar fram tydliggörande svar och triggar motivationen hos klienten. Jag minns hur oerhört frestande det var när jag, en bit in på ”resan”, tyckte att jag hade bilden klar för mig och inte kunde motstå frestelsen att delge mina egna erfarenheter inom området och presentera min egen ”briljanta” lösning. Mycket snabbt lärde jag mig att klienten vid det laget hade försatts i ett tillstånd av stort självförtroende och ville inget annat än att själv lösa fallet. Mina ”briljanta” råd ignorerades helt sonika. Coachens förmåga att lämna sin egen inre dialog med egna antaganden om vad som är bäst för klienten är nog det allra viktigaste.
När vi som medmänniskor ger råd gör vi det kanske oftast för att vi så gärna vill hjälpa till och dela med oss av våra erfarenheter. Vad vi ofta glömmer är hur försvinnande lite vi vet om andra personers erfarenheter, vad de har provat tidigare och om personen överhuvudtaget vill ha något råd. Vad vi glömmer är hjärnans drivkraft att hitta sina egna svar, upplevelsen av självstyre.
När min man och jag nyligen besökte en vän i Hong Kong lade vi nästintill alla beslut i vår väns händer. Det berodde på vår stora tillit till honom som ledde till att vi kunde luta oss tillbaka, njuta och helt förlita oss på att vi skulle få många härliga upplevelser. Alternativet för oss hade varit en ganska omfattande reseförberedelse med en sannolikt ”sämre” utkomst. Kanske kan vi kalla det vilsamma konceptet att lägga sina beslut i andras händer för ”all inclusive”?

Visst finns det tillfällen när vi med glädje lyder råd, råd från människor som vi litar på och ser upp till. Människor som vi har tilltro till, med vilka vi delar värderingar. Givetvis behöver vi få råd när vi kommer till en ny arbetsplats för att förstå vad som är viktigt där och liknande. Men det är inte då vi lär oss som mest och någon större kreativitet och självständighet uppstår inte. Snarare blir vi lite fördummade, eller?

Trots allt verkar det som att vi dras till rådgivning:
  Tre råd som gör ditt varumärke attraktivt.
  Tre råd för försäljning i världsklass.

Frågan är återigen: Hur ofta följer du ett råd?

I skolan och på arbetsplatser vill vi ha motiverade, utvecklingsvilliga, kreativa och självgående individer. Det förutsätter coachande, inlyssnande och vägledande ledare.
Inom försäljning fordras säljare som är medvetna om att kunden drivs av självstyre. Det förutsätter coachande, inlyssnande och vägledande säljare.
Kanske är det idé att fundera över vilket syfte du har med ditt råd. Vill du förmedla egen kunskap och hoppas på att den andra gör likadant? Vill du sälja in en idé som du hoppas att den andra fastnar för och följer? Eller vad är egentligen meningen med din kommunikation?
Så varför skulle jag som coach ge råd? Hur vet jag vad som är bäst för just dig i din helt unika situation. Coachen har frågorna och verktygen som hjälper dig att tydliggöra för dig vad som är viktigast just nu för just dig. Din egen motor startar för förändring och handlingskraft.
I vissa situationer är vi ur stånd att hitta egna svar och då behöver vi hjälp.
En del personer misstror sin förmåga att hitta egna svar. De är ovana och styrs hittills av andras än sin egen uppfattning. Hos dessa människor finns en stor outnyttjad potential.
Efter en tids funderande valde jag, trots allt, att lägga ut mina expert-råd på Linkedin. Hur många som följer dem får jag dessvärre aldrig veta.

Självklart avslutar jag med att ge tre råd till dig som fröjdas av utveckling, ansvarstagande och höga prestationer:

  • Ställ öppna frågor och lyssna in svaren. Människor har långt större potential än du någonsin kan tro.
  • När en person ber dig om råd, börja alltid med att ställa motfrågan: Hur har du tänkt själv hittills?
  • Låt människor få formulera mål, sina egna, och stötta dem på vägen.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 05 – 2019

[one_half last=”no”]

Karin Jonsson

Karin@levilja.se
Executive Coach & Tools for High Performance
Levilja  AB

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Johanna Palmer
[/one_half]

Tillbaka till krönikor