Lön och utdelning 2019

Hur mycket lön man tar ut från sitt bolag är högst individuellt och det finns givetvis inget rätt eller fel. Lönen måste vara rimlig i förhållande till bolags intäkter och kostnader men den ska givetvis vara tillräcklig för att privatekonomin ska vara i balans. Om man vill optimera lönen för att betala minst skatt ska man hålla sig under brytpunkten för statlig skatt. För 2019 är den nivån ca 504 000 kronor. På den lön som överstiger detta belopp betalar man ytterligare 20 procent i statlig skatt och på den delen får man i princip inga ytterligare sociala förmåner.

För dig som äger kvalificerade andelar i fåmansföretag har möjlighet att ta ut utdelning och då gäller följande. Till att börja med så finns det två olika beräkningssätt för att fastställa gränsbeloppet och det är förenklingsregeln och löneunderlagsregeln. Gränsbeloppet avgör hur mycket utdelning man kan ta till 20 procent beskattning. Viktigt att påpeka dock är att man aldrig kan dela ut mer än vad som finns som utdelningsbara medel i aktiebolaget.
Enligt förenklingsregeln kan man alltid tillgodo göra sig ett schablonbelopp som gränsbelopp oavsett om man tagit ut någon lön eller inte i bolaget. För utdelning som tas ut 2020 är schablonbeloppet 177 100 kronor som fördelas på ägd andel i bolaget. Så är man två delägare som äger lika stor del i bolaget blir gränsbeloppet 88 550 kronor var.
Den mer förmånliga löneunderlagsregeln kan man använda om man tar ut lön från sitt bolag. Men det är under förutsättning att du kommer över vissa nivåer och beloppen är väldigt strikta. Har du tagit ut en krona för lite så har du heller inte kvalificerat dig enligt denna regel. För att använda löneunderlagsregeln på utdelning som tas ut 2020 måste du under 2019 ta ut 386 400 kronor (6 inkomstbasbelopp) plus 5 procent av bolagets kontanta löner. Är det bara du själv som tar ut lön behöver du alltså ta ut 406 737 kronor. Är ni fler anställda så behöver man räkna fram hur mycket du måste ta ut. Men du har också kvalificerat dig för löneunderlagsregeln om du under 2019 tar ut 618 240 kronor (9,6 inkomstbasbelopp) oavsett hur mycket lön som företaget betalat ut i övrigt. Gränsbeloppet är sedan 50 procent av de lönerna så det blir inte sällan ett betydligt större belopp än enligt förenklingsregeln.

Gränsbeloppet är sedan det belopp som man kan ta som utdelning till 20 procent beskattning. Även om det under året inte finns vinstmedel i bolaget är det dock viktigt att hålla koll på reglerna. Gränsbeloppet får nämligen sparas till utdelning kommande år eller vid en eventuell vinst vid en försäljning av bolaget.

Lön eller utdelning?
Många gånger möts jag av tron att utdelning är det absolut bästa och förmånligaste sättet att ta ut pengar ur sitt bolag. Men det är inte hela sanningen. Skatten på utdelning är visserligen 20 procent men det många inte tänker på är att utdelning görs av bolagets vinster som redan är beskattade med bolagsskatt. Så den utdelning man får i handen är beskattade med ca 37 procent.
Alternativet att ta ut en lön upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt är visserligen lite dyrare än att ta ut utdelning. Samtidigt får man dock sociala förmåner för dessa inkomster i form av att de är pensions- och sjukpenninggrundande.
En bra tumregel är att ta ut lön upp till brytpunkten och sen ta ut utdelning utöver det. Samtidigt måste man som sagt väga in både företagets och sin privata ekonomi för att hitta nivån som är rätt för dig. Ovanstående är en liten förenklad bild av reglerna. Så är du minsta osäker så ska du ta hjälp för att allt ska bli korrekt.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 07 – 2019

[one_half last=”no”]

Stefan Åberg
City Redovisning

Stefan är Auktoriserad Redovisningskonsult genom SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och har mångårig erfarenhet inom redovisningsbranschen. Han är delägare i City Redovisning i Linköping AB som jobbar med redovisning och rådgivning till företag och företagare i ägarledda bolag.

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Stefan Åberg
[/one_half]

Tillbaka till krönikor