Kommunikation för ett hållbart varumärke

Tror du på den tjänst eller produkt som ni säljer, tror du på sättet att sälja den, sättet att leda er verksamheten, sättet att samarbeta eller bemöta kunderna på? Tror du på dina medarbetares och din egen möjlighet att lyckas?
Att reflektera över vilka tankar som ständigt pågår ger dig obegränsad avkastning. De avgör kraften i din verksamhets motor, din verksamhets attraktivitet och möjlighet att lyckas.

När dina handlingar går hand i hand med dina värderingar och övertygelser är du kongruent, det vill säga du skickar samma signaler inifrån dina tankar och ut i ord och handling till kunder, medarbetare och andra intressenter. Du blir förutsägbar vilket skapar tydlighet och trygghet och ökar kvaliteten i verksamhetens alla beslut.
Som chef och ledare behöver du vara särskilt medveten om att du alltid kommunicerar. Du behöver vara en skicklig kommunikatör och ”Walk your talk”, precis som mästerliga Greta Thunberg och Ingvar Kamprad. Om du exempelvis säger att ert företag värdesätter utveckling så behöver du själv avsätta tid för att lyssna på kunder och medarbetare och vara beredd att själv utvecklas med deras feedback.

För att säkerställa en handlingskraftig verksamhet förutsätts att de anställda delar övertygelser och värderingar och att dessa stödjer verksamhetens utveckling. Alltför många företagsledningar är omedvetna om denna outnyttjade potential. Det är VARFÖR jag gör det jag gör.
Om dina övertygelser och värderingar inte överensstämmer med det uppdrag som du har, kan du stanna kvar med risk att misslyckas och bränna ut både dig själv och dina medarbetare. En andra väg är att välja ett annat uppdrag. En tredje väg är att utveckla en hållbar kultur enligt följande:

Vision
Alla människor vill bidra till något som gör skillnad. Ju bättre företaget är på att tydliggöra på vilket sätt verksamheten gör skillnad desto mer engagerade kunder och medarbetare. Exempelvis så gör ett läkemedelsföretag inte bara läkemedel utan dessutom kan sägas att medarbetarna bidrar till liv. Vem vill inte bidra till det?

Identitet
På samma sätt är det viktigt att tydliggöra företagets, enheters och individers identitet/syfte: med vilket värde som team och individ bidrar till kunder och marknad. Istället för att säga ”Vi säljer datalagring” så kan kommuniceras ”Vi möjliggör åtkomst och spridning av information och kunskap”. För många är det lättare att känna engagemang och kreativitet kring att bidra till informationsspridning snarare än kraftfull datalagring.

Värderingar och övertygelser
Vilka värderingar och övertygelser stödjer visionen och er identitet? Vad är viktigt för oss som individer, team och som del av en större organisation. Dessa utgör regelverk för chefer och medarbetares handlingar i möte med varandra, med kunder och andra intressenter. Exempelvis: Vi är förändringsvilliga och flexibla, Vi strävar efter att sätta mänskligt liv i centrum för alla beslut, Vi litar på och värdesätter våra kunder och medarbetare.

Förankring och uppföljning
Chefer och ledare är kulturbärare vilket betyder att de ansvarar för efterlevnad av överenskomna förhållningssätt och vägvisare. För att kulturen ska vara hållbar måste förankring, uppföljning och upprättning göras återkommande. Det sker genom:

  • att visionen, identitet och värdegrund förankras hos varje individ och synliggörs som en ledstjärna på alla möten och i alla beslut.
  • storytelling: Ge återkommande exempel på beteenden och berätta historier om ledarskap som förkroppsligar vision, identitet och värderingar.
  • tillrättavisa, pensionera eller förflytta chefer och ledare som inte förkroppsligar vision, identitet och värderingar.
  • utveckla ledares kommunikationsförmåga då kommunikation och värderingar är sammanflätade.
  • omformulera enheters eller individers identitet så att den stödjer önskade värderingar. Exempelvis sluta säga att ”Vi är IT” och börja säga: ”Vi är affärsmänniskor som designar och driver affärssystem”.
  • att endast anställa människor som delar verksamhetens vision och värdegrund.
  • en fysisk omgivning som förstärker vision och värdegrund. Allt kommunicerar alltid.

Frågor och verktyg för tydliggörande, förankring och efterlevnad av meningsfulla visioner och mänskliga värdegrunder är HUR jag hjälper människor och verksamheter till hållbara varumärken och resultat.

Kulturen sitter inte i väggarna utan den sitter i chefers beteenden (kommunikation) med början hos top-management. Beteenden går att förändra och dessutom göra hållbara genom medvetandegörande, förankring och uppföljning av en meningsfull vision och mänskliga värderingar.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 07 – 2019

[one_half last=”no”]

Karin Jonsson

VD-coach med verktyg för positiv utveckling
Levilja  AB

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Johanna Palmer
[/one_half]

Tillbaka till krönikor