Hyra ut lokal till företaget – vad gäller?

Avdrag i din privata inkomstdeklaration
Om du är anställd av ditt aktiebolag och arbetar från hemmet kan du ha rätt till avdrag i din privata inkomstdeklaration. Detta gäller även dig som har annan arbetsgivare. Första kravet är att bolaget inte har något liknande arbetsutrymme där du kan utföra ditt arbete dvs det ska finnas ett behov av lokalen. Utrymmet ska också vara inrett på ett sådant sätt att det inte kan användas som bostad i vanlig mening. Ett exempel är en tandläkare som bedriver sin praktik hemifrån. Är det istället fråga om ett utrymme som är inrett som ett vanligt kontorsrum är det tveksamt om det är tillräckligt för att få avdrag eftersom utrymmet ganska enkelt kan användas som en del av bostaden. Det som talar för att det skulle vara ok är om kontoret är ordentligt avskilt från den övriga privatbostaden. Det ska också finnas ett hyresavtal upprättat mellan dig och bolaget. Avdraget uppgår sedan till de merkostnader som du haft för uthyrningen i form av ökade kostnader för uppvärmning, el och vatten. Dvs det kan inte bli tal om några stora summor avdraget uppgår till.

Hyra ut till eget aktiebolag
Ett bättre alternativ är då oftast att hyra ut den aktuella lokalen till ditt bolag. Dock är det samma krav som gäller som i situationen ovan.
Bolaget ska ha ett reellt behov av att hyra lokalen. Det vill säga de har inte tillgång till liknande lokaler på annat håll.
Utrymmet ska vara inrett på ett sådan sätt att det inte kan användas som bostadsändamål
Det ska finnas ett hyresavtal upprättat mellan dig och bolaget

Hyresbeloppet ska dessutom vara marknadsmässigt. Om du skulle ta ut en hyra som överstiger marknadsmässig hyra klassas det som överhyra och den delen betraktas som lön som du ska ta upp till beskattning under inkomstslaget tjänst. Samtidigt ska företaget betala sociala avgifter på beloppet. Så du vinner inget på att ta ut en för hög hyra utan se till att den är marknadsmässig. Marknadsmässig hyra är vad man skulle fått om man istället hade hyrt ut till en utomstående på den orten fastigheten är belägen.
Den marknadsmässiga hyra som du fått ska du sedan ta upp i din privata inkomstdeklaration. Du får från detta belopp göra ett skäligt avdrag för merkostnader som du haft i och med uthyrningen. Detta belopp brukar för exempelvis ett kontorsrum sällan uppgå till mer än 1000-3000 kronor. Nettot beskattas sedan under inkomstslaget kapital med 30% skatt.

Enskild firma
Driver du istället enskild firma ser det lite annorlunda ut. Här får du bara göra avdrag för de verkliga kostnader som du haft. Det kan som sagt vara kostnader för uppvärmning, el och vatten. Det finns inget krav på minsta arbetstid som måste utförts under år. Dock är det samma krav som gäller även här om att det ska vara en särskilt inredd del av bostaden där arbetet utförs
Alternativt kan du istället göra ett schablonavdrag med 2000 kronor per år om arbetet utförs i en fastighet som du eller din make/maka äger. Om arbetet istället utförs i din hyreslägenhet eller bostadsrätt är schablonavdraget 4000 kronor. Men då gäller att du arbete mer än 800 timmar hemifrån. Skulle du arbeta mindre än 800 timmar så är avdraget noll. Så ett tips är att skriva ner de timmar du faktiskt arbetar ifall du skulle få en kontroll. Dock finns det här inget krav på att det ska finnas ett särskilt inrättat utrymme där du utför arbetet. Observera att om du använder schablonavdraget ingår alla de merkostnader du kan tänkas ha i form av kostnader för uppvärmning, el och vatten m.m.

Står du i begrepp att hyra ut delar av din bostad hoppas jag du blivit lite klokare. Men som du ser är det många krav som ska vara uppfyllda och tänk på att ingen situation inte är den andra lik. Så är du minsta osäker tar du hjälp av din redovisningskonsult eller motsvarande.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 05 – 2019

[one_half last=”no”]

Stefan Åberg
City Redovisning

Stefan är Auktoriserad Redovisningskonsult genom SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och har mångårig erfarenhet inom redovisningsbranschen. Han är delägare i City Redovisning i Linköping AB som jobbar med redovisning och rådgivning till företag och företagare i ägarledda bolag.

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Stefan Åberg
[/one_half]

Tillbaka till krönikor