Hur vet du att du vet?

”Mina medarbetare vill inte samarbeta.”
”IT-personalen är hopplös. De vill inte hjälpa till.”
”Jag är en dålig chef och ganska dålig på många andra saker också.”

Detta är bara några exempel på uttalanden som är vanliga från chefer och team under inledningen av ett coachingpass.
Hur vet du att du vet? Vad bekräftar att det är sant? Tänk om du just nu har konstruerat ett mentalt tak som hindrar dig och ditt team från möjligheten att lyckas? Vad annat skulle du kunna tänka som hjälper dig?
Ditt mindset (dina övertygelser) påverkar ditt handlande som i sin tur påverkar ditt och ditt teams resultat.
”Vi genomgår ett stålbad just nu.”
”Förändring tar lång tid och är jobbigt.”
”Det är omöjligt att få personal till vår verksamhet.”

Hur länge till vill ni tänka så här och vad får det för konsekvenser?
Hjärnan tar in information genom våra sinnen och filtrerar den sedan genom att generalisera, utelämna och förvränga informationen individuellt. På så sätt skapar varje människa sin unika modell av världen. Detta är en viktig kunskap att sprida.
”Det vi kan vara säkra på är att alla tolkar det som händer olika. När vi är nyfikna på andras kartor får vi ett bättre beslutsunderlag och når lättare dit vi vill.”

Så resonerar extremt skickliga förändringsledare och team.
Det blir tydligare och tydligare för mig att chefer och teams ensidigt, oemotsagda formulerade och inpräglade mentala tak utgör verksamheters största hinder. Verksamheters största hinder för prestationer i världsklass och överlevnad i en snabbföränderlig, digital värld.
Som chef och ledare är ditt uppdrag att skapa utveckling och positiva resultat FÖR människor TILLSAMMANS med människor. För att det ska ske behöver du ha förmågan att bidra till en kultur med utvecklande mindset där människor ifrågasätter, tänker och handlar i nya banor. Ett positivt, utvecklingsvilligt mindset är förlösande medan mindset som handlingsförlamar är förödande.

Jag coachade en VD som sa: ”Att ändra mitt mindset till positivt löste mina problem och var enklare för mig än att börja träna på gym.”
Tänk om förmågan att identifiera och eliminera begränsande mindset är en av de viktigaste ledarskapsförmågorna. Föreställ dig vad som händer när det mentala taket lyfter.
Hans Rosling fick flera gånger uppdraget att utreda orsaken till livshotande epidemier.
Han kom till länder där forskarna sa att de hade använt alla metoder. Hans studier av deras metoder visade att de enbart hade ställt ledande frågor, utifrån vad de redan visste: ”Ni har bara undersökt det ni kan föreställa er, inte det ni inte kan föreställa er. Det saknas öppna frågor”.
Roslings föreläsning hette: ”Let my dataset change your mindset”.
Kanske kommer min nästkommande föreläsning att heta: ”Let my questions change your mindset and opportunity to success.”

Varför inte tänka positivt om dina egna och andra människors möjligheter och avsikter.
Varför inte tänka säkert.

Tidigare publicerat i Affärsstaden 10 – 2018

[one_half last=”no”]

Karin Jonsson

Ledartränare och coach i kommunikation för växtkraft,
Levilja AB

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Johanna Palmer
[/one_half]

Tillbaka till krönikor