Hur lönsamma är dina strategier?

Kanske beror det på att människor i modern tid har blivit experter på att göra saker mer komplexa än vad de är genom att bygga strukturer där människor saknar förståelse för i vilket sammanhang de ingår och vad de bidrar till. Kanske har vi blivit experter på att göra saker krångliga helt enkelt. Vad kostar det?
Snabbhet driver oss och beskrivs också ofta som en framgångsfaktor. Men vad händer om alla i din verksamhet springer snabbt – åt olika håll? Eller vad händer när snabbheten går ut över kvaliteten på era produkter och tjänster. Vad kostar det? Tänk om långsamt ändå är snabbast – på lång sikt?
Verksamhetsledningars väg till påverkan och styrning i önskad riktning sker oftast genom ekonomiska budgetar, prognoser och en djungel av nyckeltal. Tänk om dessa strukturer ibland riskerar att bygga kostsamma hinder istället för den styrning som ledningen önskar. Kanske riskerar människor (medarbetare, kunder och ägare) att inte se skogen för alla träd? Vad kostar det?

I min tidigare roll som ekonom i olika företag i 20 års tid blev jag en fena på planering och uppföljning. Under de åren blev jag kusligt medveten om att siffror snarare utgör ett hinder än en resurs i ledningars iver att styra människor i rätt riktning. Ett genomgående mönster har varit att chefer pressats att fokusera på siffror under långa budgetprocesser och rapporteringsmöten. Styrning har skett genom platta, verklighetsfrånvarande Excel-format. Varför glömmer lednings-funktioner den kraftfulla drivkraften att synliggöra och fokusera på nyttan av det som görs. Vad kostar det?

För mig mäts affärsnytta genom det ni gör och hur ni gör det. Och att detta har ett värde som människor är beredda att betala för om och om igen. I många sammanhang presenteras affärsnyttan i form av de pengar som ägarna ska tjäna. Det är däremot inget som värderas högt av din kund. Genom medarbetares förståelse för att det ni gör bidrar till ökat kundvärde skapas de siffror som ledningen vill se.
Vad händer om vi glömmer bort vår hjärnas urstarka drivkrafter som är långt starkare än individers finansiella belöning? Vad kommer det att kosta?

Här får du chansen att testa hur era nuvarande ledarstrategier påverkar den lönsamma kundnyttan:

1. ”Sikta, Sikta, Sikta”- strategi.
Perfekt genomarbetade planer, men ledningen lyckas aldrig genomföra dem. Det har tagit så lång tid att genomföra planen och när den är klar är bäst före datum ute och en ny plan behöver göras, och en ny och en ny.
2. ”Eld, Eld, Eld”- strategi.
Ni vidtar åtgärder utan en meningsfull vision eller långsiktig strategisk plan. Avsaknad av tid för planering gör att människorna i den lider av kronisk överbelastning. Verksamheten är reaktiv och styrs bortom egen kontroll. Medarbetarna springer åt olika håll och chefer dränks av frågor och missförstånd.
3. Är ni ett företag som är mycket bra på planering och mycket bra på att agera utan att de två aktiviteterna kopplas samman. När planen har utvecklats läggs den på hyllan utan uppföljning. Konsekvenserna i verksamhet blir de samma som under punkt 2.
4. ”Redo, Eld, Sikta” – strategi.
Ni har anpassningsbara verksamhetsplaner för förändrade omständigheter. Det vill säga ni testar era idéer på kund för feedback – gör förändring – sedan tillbaka till kunden igen förändring igen och igen. Ni jobbar tillsammans i partnerskap med ledande kunder. Visionen och målen förändras inte, men strategin förändras så fort ni får ny information: ”Skin-driven” strategi.

Så vad blir din första strategijustering som ökar kundnyttan och lönsamheten i din verksamhet?
Läs mer om framgångsrik ”skin-driven” kultur i nästkommande krönikor och kom och lyssna och delta på vår årliga After Work i Linköping den 28 januari: Ledarskap för en bättre värld – för alla!

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 11 – 2019

[one_half last=”no”]

Karin Jonsson

VD-coach och ledartränare
för frigörande av mänsklig potential.

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Johanna Palmer
[/one_half]

Tillbaka till krönikor