You are currently viewing Har du styrfart?

Har du styrfart?

Många är vi som så här års har i uppdrag att börja förbereda höstens strategidagar. Vi har alla olika erfarenheter av hur det har gått till tidigare och kanske en förväntan att det ska bli mycket bättre i år. Som vd vill man gå från strategimötet med en tydlig och inspirerande väg att jogga vidare på. Målen ska visserligen vara lockande i sig men vägen dit måste också vara rolig och utmanande. Man vill bli taggad och få energi att orka verkställa och leda organisationen ännu ett framgångsrikt år.

Hur ska då uppdelningen
av det förberedande arbetet inför strategidagen göras mellan ledning och styrelse? Ja, svaret på det är inte solklart. Många garvade styrelseproffs anser att ledningen ska förbereda och ta fram allt underlag och dessutom ett förslag till strategi som ska diskuteras på mötet. Medan andra anser att det ingår i styrelsens uppdrag att ta fram strategin och råkar istället planera över och förbi huvudet på vd. Allt däremellan är rätt, beroende på företag och vilka personer som leder och styr. Viktigt är alltså att tillsammans komma fram till den bästa fördelningen för just er.

Du håller säkert med om att en bra strategi lägger man inte på en dag och den kommer absolut inte hålla ända in i mål. Är det då ens värt att lägga en långsiktig strategi i denna kortsiktiga affärsvärld? Ja! Men du måste hålla den levande 30/12 (dvs följ upp den löpande) och justera vid behov. Att segla från A till B kan inte planeras i detalj. Kanske inser man längre fram att man inte når B utan att runda C. Eller tvingas att ankra för att överleva en orkan. Man måste hela tiden ha koll på väder och vind. Förberedelse är A och O men kaptenens fallenhet för tajming och att ta rätt beslut i rätt tid (när ska man slå?) gör att resan slutar i en härlig målupplevelse.

Det finns många olika modeller och processer för strategiarbete. Balance Scorecard är den mest använda men Canvasmetoden är en omtyckt uppstickare och i ”Styrelsens faktabok” får du tips om metoden ”Från mål till verklighet”. Viktigt är att ta fram så mycket fakta du behöver utan att dränka ledningen i (onödigt) arbete och att alla i styrelsen bidrar med omvärldsbevakning och trendspaning. Omvärldskoll kan man inte få nog av och SWOTEN är aldrig fel att göra. Vi tolkar signaler och fakta på olika sätt vilket gör det viktigt med en mångfald personer som bevakar omvärlden utifrån sina olika perspektiv. Det bidrar till en intressant och lärorik strategisk diskussion som ger bättre grundade beslut. Såväl kortsiktiga som långsiktiga.

”Taktik är konsten att vinna ett slag,
strategi är konsten att vinna ett krig”

Lycka till med strategiförberedelserna!

Tidigare publicerat i Affärsstaden 6 – 2017

[one_half last=”no”]

Suzanne Sandler
Styrelseledamot i Styrelseakademien Östsverige

[/one_half]
[one_half last=”yes”]

[/one_half]

Tillbaka till krönikor