Halkar du på bananskal?

När jag pratar med en del personer om hur de bytt jobb, så är ibland svaret – det bara blev så, ”Jag halkade in på ett bananskal”. Visst – det kan stämma, ibland händer saker utan att vi har haft någon plan på vad som ska hända och när det ska hända.

Kan det vara så att det är en serie händelser som gör att du så småningom om byter till ett annat jobb? Jag vill påstå att det är så – Ett antal sakar man gör på ­jobbet, personer man träffar, sammanhang man är med i (möten, kurser, med mera), gör att det händer saker om kring dig. Du tycker om det du gör eller att träffa personer. De som träffar dig uppmärksammar dig och ser dig. Det gör att du finns i deras medvetande. Detta leder till att när en tjänst ska tillsättas, är det dig de tänker på och frågar dig direkt om du är intresserad av ett nytt jobb/projekt att hantera. Och där har du halkat på ett bananskal! Men var det i själva verket ett bananskal du halkade på? Var det inte en serie händelser som gjorde att du så ­småningom halkade dig till en ny tjänst? Jag tror det, du bygger upp ditt renommé om dig som gör att du blivit ihåg kommen. 

Vad skulle det innebära om du satte in detta i en plan, så att du kunde bestämma vilket bananskal du vill halka på, och ha kontroll på vad hur och när det ska ske? Tänk att ha den kontrollen som gör att du får den rollen som du vill ha. Skulle det kännas skönt?

Du kan ta denna kontroll så att du bestämmer vilka bananskal du ska halka på. Fundera på vilken roll du skulle vilja ha? Vad är det du behöver göra för att nå den rollen? Kan det vara nya kontakter, nya kunskaper, nya erfarenheter? Du gör säkert mycket redan utan att du tänker på det. Genom att skapa en plan, kan du göra det mer strukturerat, och med hjälp av att sätta upp mål, kan du se till att du halkar på de bananskal som du önskar att halka på i din karriär. Med detta kommer du att nå ditt mål, i och med att du tar ett antal små steg och når dina små mål.

Nästa gång vi träffs; berätta gärna för mig vilka bananskal du vill halka på. 

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 8 – 2023

Mikael Laweby
Professionell Coach

Mikael är ICF (International Coach Federation) Professional Certified Coach.
Mikael coachar grupper, chefer och medarbetare.

k_mlaweby

Tillbaka till krönikor