Det blir aldrig som man har tänkt sig

Jag har en klok person i min omgivning som hävdar bestämt att om det inte blir som man har tänkt sig så har man planerat för dåligt. Det är så sant som det är sagt i viss utsträckning. Jag tror att oavsett hur mycket vi än planerar så sker saker i vår omgivning som inte går att förutspå. Det är det här tillsammans med allt vi planerar som bestämmer hur utfallet blir när vi stänger bokslutet för varje passerat år, men en sak är säker och det är att det aldrig blir som man har tänkt sig.

En sak som jag tror stod långt upp på många av Sveriges företagares önskelista inför 2020 är stabilitet i den politiska omvärlden för att kunna utveckla, investera i sin verksamhet och få lite mer av ”det blir som man har tänkt sig” känslan. Stabilitet skapar förutsättningar för att kunna planera och driva sin verksamhet på ett långsiktigt och tryggt sätt. Visst är företagare företagsamma personer som är förändringsbenägna och bra på att anpassa sig efter hur det rådande läget ser ut, men får de välja så är det mer gynnsamt om det råder stabilitet.

Tyvärr råder det varken stabilitet eller ett tryggt politiskt läge internationellt eller i Sverige. Utanför Sveriges gränser har vi ett gäng gubbar som mer än gärna skramlar med sina vapen för att visa vem som är tuffast och starkast. Ut över det finns det fler av dem som även mäter sin styrka genom sina ekonomiska resurser, handel och icke handel och spela ut varandra på olika sätt. Detta gemensamt skapar oro och instabilitet.

I Sverige är det möjligen bättre men det politiska läget som råder är mer instabilt än stabilt. Vi har en regering som består ett gäng relativt nyblivna kompisar. Vänskapen kom varken naturligt eller av sig självt utan skapades genom att kompromissa och sälja delar av sina värderingar och själen till icke önskvärda. I botten av denna vänskap ligger en önskelista och en överenskommelse som består av 73 punkter där cirka trettio stycken är av en sådan karaktär att det är positiva för företagarsverige, men trots denna lista så kommer det kanske inte bli som man har tänkt sig om den återstående skaran politiker får vara med och bestämma, vilket vi redan har fått se smakprov på.

Oavsett om det är i trygga landet lagom eller där ute i stora världen är det i alla fall inte stabila förutsättningar som presenteras inför 2020 utan högst osäkra och instabila relationer och situationer som inte är bra för företagandet och tillväxt.
Jag vill ändå passa på att lyfta något som åtminstone är relativt stabilt och som vi kan räkna med under 2020 och det är regelbördan för företagare och utökningen av nya lagar och regler. Från och med den 1 januari 2020 tillkom det ett antal nya lagar eller lagändringar som berör företagarsverige på olika sätt. Några av förändringarna är: Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 68 år, skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster, krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag, lägre kapitalkrav på 25 000 kronor för privata aktiebolag, avskaffad värnskatt, nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning, sänkt skatt på drivmedel med mera. Om du vill läsa mer om dessa så hittar du dem på Företagarnas hemsida foretagarna.se.

Man kan tycka vad man vill om dessa förändringar och några av dem skapar klart förbättrade förutsättningar för företagare, medan andra skapar försämrade förutsättningar. Det vi vet är att de skapar stabilitet och förutsägbarhet.

Nu när vi går in i ett nytt år och ett nytt decennium kan man fundera på vart allt skall ta vägen och vad kommer att hända för företagarsverige? Jag hoppas och är övertygad om att året 2020 kommer att bjuda på många positiva saker som lyfter företagarsverige ännu ett snäpp. Men för att lyckas med det gäller det att alla vi som driver företag eller arbetar med företagar- och näringslivsfrågor jobbar för att lyfta det vi tycker fungerar bra och hylla förbättrade förutsättningar samtidigt som vi lyfter upp det som vi anser är mindre bra på bordet. Genom att påvisa och ge konstruktiv feedback skapas så bra förutsättningar som möjligt nationellt, regionalt och lokalt. Glöm inte att alla insatser räknas.

Oavsett hur mycket vi arbetar för ett bättre företagsklimat och stabilitet kan vi vara säkra på att det aldrig kommer att bli exakt som vi har tänk oss!

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 2 – 2020

[one_half last=”no”]

Robert Wallin 
Bitr. Regionchef, Företagarna
Småland och Östergötland

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Robert Wallin
[/one_half]

Tillbaka till krönikor