Att tänka utanför din box är livsavgörande

Vi är många som har tvingats att tänka ”outside our box” under den här våren. Mycket kreativt nytänk har fött nya spännande möjligheter. Det är helt fantastiskt vad vi människor kan skapa ur ett krisläge. Omedvetet genom våra liv bygger vi annars lätt in oss själva och andra i boxar.

Jag läste till civilekonom på universitet, gifte mig med en ekonom, jobbade med ekonomer, gick kurser med ekonomer, umgicks med ekonomer på fritiden. Omedvetet präglades min identitet till ekonom. Min box. Hjärnans starka generaliseringsfunktion gjorde sitt jobb. Ekonomers perspektiv har jag därför ganska klart för mig och det påverkar mig självklart än i dag på ett berikande sätt.

Genom åren har jag fått erfara att ekonomer många gånger, utifrån andras perspektiv, ansetts vara en besvärande kontrollfunktion. Att ekonomer är ett hinder som inte förstår vad verksamheten handlar om och behöver. Kanske beror det på att ekonomer utgår ifrån sin egen box och är mindre bra på att kommunicera utifrån mottagarens perspektiv?
Med åren har jag lärt mig att kommunikation genom siffror i ett Excel-ark inte alltid är bästa sättet att utveckla verksamheter. Den enkla förklaringen är att det är människor som utvecklar verksamheter och vår hjärna generellt har svårt att tolka vad siffror betyder i handling. För att utveckla verksamheter behöver du därför förstå vad som utvecklar människor. Enkelt uttryckt så räcker det att förstå att människor behöver bli sedda och hörda och uppleva att de bidrar till något meningsfullt – oavsett identitet. Den drivkraften är gränslös. Kommunikation som bidrar till detta är därför nödvändig.

Många verksamheters ledarkommunikation bygger omedvetet onödiga mentala murar mellan individer och enheter, internt och externt. Vem tror egentligen att man blir framgångsrik genom att enbart tänka ur sitt eget perspektiv? Tänk så bra om alla var som jag – eller?
När jag blev medveten om hävstången i kommunikationen tog jag anställning som ansvarig för IT-stöd och utveckling i en verksamhet. IT-ingenjörer har likt ekonomer ett ”fack-språk” som lätt distanserar människor och bygger mentala hinder. Tänk så viktigt att också IT-ingenjörer tydliggör, i sin kommunikation med sig själv och andra, vad de bidrar till ur mottagarens perspektiv.
Det finns otaliga andra exempel på detta kommunikationshinder mellan funktioner i bolag, samhällssektorer, mellan individer i verksamheter, inom familjer, mellan regioner, mellan länder. Vad händer om vi glömmer kundperspektivet, säljperspektivet, leveransperspektivet, produktionsperspektivet, teknikperspektivet, ägarperspektivet, ekonomiperspektivet, klimatperspektivet med mera? Vad händer om vi i våra beslut glömmer att ställa oss frågan: Är det här beslutet bra för människors välmående på lång och kort sikt? Om alla kommunicerar och fattar beslut utifrån sin egen box, vad händer då?

Tänk om ”in my box”- kommunikation leder till en så kostsam protektionism och suboptimering att det är vårt enskilt största hinder och således vår största potential för måluppfyllelse av Agenda 2030 (FN´s globala mål för hållbar utveckling)?
Som chef och ledare behöver du, av nämnda skäl, vara en skicklig kommunikatör som vidgar din egen och andras box.

Tänk om ekonomens syfte är att bidra till trygga beslut som möjliggör långsiktigt livfull kundutveckling.
För visst är det väl en livfull värld vi vill se?
I så fall, hur bidrar du och din verksamhet till det?
För allt börjar med dig.
Think outside your box through thinking above your self.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 06 – 2020

Karin Jonsson
Kommunikation för en livfull framtid.
www.levilja.se

Johanna Palmer

Tillbaka till krönikor