Är du och din verksamhet redo för vågen?

Risken att det kommer nya aktörer och ny teknik på marknaden som vi inte kan hantera. Risken att inte hänga med i utvecklingen. Risken att lågkonjunkturen kommer. Risken att misslyckas helt enkelt och vara en lamslagen förlorare när förändringsvågen kommer. Risken att ha en topp-styrd verksamhet. Risken att sjösätta ett nytt IT-system. Risken i ett företagsförvärv med mera, med mera. Att vara medveten om de största riskerna i din verksamhet är odiskutabelt livsviktigt liksom medvetenheten om att hinder av olika slag alltid kommer att kantra din väg. Men tänk om den största risken av dem alla är att du slutar att drömma.

”We choose to go to the moon. We choose to go to the moon.”
”Why climb the
highest mountain?”
”Not because it´s easy, but because it’s hard.”

Jag fascineras fortfarande av det magiska TV-sända tal som president John F Kennedy höll år 1962. Jag lyssnar på det om och om igen och inspireras av framförandet och allt som sedan hände. Kennedy målade upp en drömbild av en framtid fylld av lust och möjligheter som satte fart på en innovationskraft utan motstycke. Han var en mästerlig kommunikatör och influenser som också såg realistiskt på att det skulle finnas hinder men dessa skulle övervinnas tack vare den attraktiva målbilden. Allting börjar med att tänka stort, att drömma, om vad du vill och varför. Att tydliggöra en magnetiskt attraktiv framtidsbild. Utan drömmar ingen längtan, inget hopp, ingen optimism, ingen gemensam drivkraft, ingen utveckling, ingen innovation, ingen livskraft.

Vad drömmer du om att uppnå? Vad vill du erbjuda, hur, till vilka och varför? Hur vill du att ditt erbjudande ska uppfattas av kunden och varför? Vad vill du att dina kunder, medarbetare och ägare ska säga och varför? Vad vill du själv göra, hur vill du uppfattas och varför? Vilken värld vill du leva i, bidra till, varför och hur?
För att vara anpassningsbar och handlingskraftig i stället för en lamslagen förlorare när förändringsvågen kommer, behöver du som framgångsrik chef och ledare vara medveten om de förebyggande insatser som skapar mest värde:
– Självledarskap
Att veta vad du vill, vad som är viktigt för dig och vilka risker som kan finnas längs din väg. Hur ser din livsbalans ut? Går du med glädje till jobbet och längtar efter nya utmaningar? Om inte, vad gör du åt det?

– Från vision till marknad
Du behöver vara klar över ditt och ditt teams syfte och vilken betydelse det har för kunden. Skapa processer som signalerar vad du behöver agera snabbt såsom ”bottom line” och kvalitetstester i produktionsprocesser. Processerna behöver vara tydliga och accepterade. Ditt team behöver var klar över samma sak. Framsteg behöver mätas och synliggöras.

– Hantera nyckelrelationer
Du behöver vara medveten om vilka dina och ditt teams intressenter är och ha en plan för att ta hand om dem. Lika gäller för ditt team. Arbeta med dessa relationer varje dag.

– Organisatorisk följsamhet
Du behöver kunna kommunicera din (verksamhetens) visioner, värderingar och dina idéer och veta vad som motiverar dina medarbetare att agera i samma riktning. Att ha rätt personer och resurser som gör rätt saker i linje med vision och värderingar.

– Nyckel resurser
Slutligen behöver du förstå vad som påverkar kvaliteten utifrån kundens perspektiv och fokusera på hur arbetssätt och resurser behöver utvecklas för att skapa ännu större kundnöjdhet.

Nej, allt börjar inte med risk. Allt börjar med en attraktiv dröm om vad du vill uppnå och varför och konsten att levandegöra drömmen och möjligheterna. Först därefter behöver du bli klar över hur du och dina medarbetare upptäcker och hanterar de risker som kan uppstå längs vägen både internt och externt. Det gör dig och din verksamhet redo för vad som helst och ni surfar lugnt och säkert på våg efter våg.

”Hinder är det vi ser när vi tar bort blicken från målet.”
(Lars-Eric Uneståhl)

Du kan läsa mer om ovan beskrivna så kallade ”skin-driven” verksamhetsutveckling i boken Alpha Leadership av författarna Anne Deering, Robert Dilts och Julian Russel.

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 1 – 2020

[one_half last=”no”]

Karin Jonsson

VD-coach och ledartränare
i verktyg för ”skin-driven” utveckling.
www.levilja.se

[/one_half]
[one_half last=”yes”]
Johanna Palmer
[/one_half]

Tillbaka till krönikor