Affärsmässighet

I en tid präglad av utvecklig och förändring är affärsmässighet en ständig påminnelse om den grundläggande princip som utgör ryggraden i ett framgångsrikt företagande. Affärs­mässighet innebär mer än att bara driva en verksamhet som genererar vinst; det är en filosofi som genomsyrar allt ifrån företagskultur till strategiskt beslutsfattande. Det är därför alltid en god idé att reflektera över vad affärsmässighet innebär i din verksamhet och hur det kan hjälpa din verksamhet att blomstra på en alltmer komplex och konkurrensutsatt marknad. 

Affärsmässighet bygger på ärlighet och integritet. Det handlar om att upprätthålla en hög integritet i alla led inom verksamheten och hålla en öppen och ärlig kommunikation både internt och externt. En verksamhet som skapar förtroende internt, skapar även förtroende bland kunder och samarbetspartners. I en digitaliserad värld där feltolkad information och rykten sprids snabbt är det ack så viktigt att hålla en hög standard för ärlighet och den egna integriteten. 

Affärsmässighet innebär också att vara lyhörd utifrån kunders behov och förväntningar. Ett företag som prioriterat sina kunders tillfreds­ställelse och förstår kundens perspektiv är mer benäget att lyckas. Det gäller att inte bara erbjuda den produkt eller tjänst som kunden efterfrågar, utan även att bygga lojaliteter hos kunden för återkommande affärer. Det samma gäller andra samarbetspartners, nyckeln till framgångsrika samarbeten bygger i mångt och mycket på lojalitet med en grundläggande förståelse kring ­varandras förväntningar. 

Det ligger även i att vara affärsmässig att våga ta risk och vara öppen för nya innovationer. Att agera proaktivt och se nya möjligheter gör att verksamheten anpassar sig till rådande näringslivs­klimat, även om det emellanåt innebär att motstånd möts eller ­kanske till och med innebär ett misslyckande. Du behöver vara beredd på att anpassa verksamheten och omfamna nya innovationer för att inte riskera bli omkörd av konkurrenterna. 

Alla verksamheter står inför sina utmaningar. En påminnelse om ett sunt affärsmässigt tänk, en filosofi som genomsyrar hela verksamheten, gör att verksamheten kan placeras rätt i det dynamiska klimat som råder – med framgång som resultat. 

 

Tidigare publicerat i Affärsstaden 11 – 2023

Jessica Kling
Advokat, Maminza Advokatbyrå AB

Jessica

Tillbaka till krönikor