Assemblin Ventilation har förvärvat företaget Kylkompanjon AB och tar över verksamhet och personal från och med den 1 maj.
– Förvärvet innebär att vi utvecklar vårt kunderbjudande i Östergötland med värdefull kompetens inom kyla, säger Peter Hjertström, filialchef på Assemblin Ventilation.

Assemblin förvärvar Kylkompanjon

Kylkompanjonen grundades för fem år sedan och har sedan dess blivit en stark aktör inom kylinstallation i Östergötland. Förra året fick grundarna och delägarna Christer Hjert och Ulf Ingvarsson ta emot priset Årets Företag i Söderköping, där bolaget har sitt säte. Företaget utför kylinstallationer samt kylservice i de flesta typer av byggnader – inte minst i butikslokaler.

– Genom förvärvet av Kylkompanjon får vi ett kompetenstillskott inom kyla. Därmed kan vi erbjuda våra kunder i regionen attraktiva helhetslösningar inom ventilation och kyla, säger Peter Hjertström.

Kyla viktigare segment
– Kyla är ett segment som kommer att öka i betydelse. Dels ökar efterfrågan på bra lösningar för komfortkyla, dels behöver vissa kylmedier i befintliga anläggningar bytas ut innan 2020 på grund av regeländringar, konstaterar Peter Hjertström.

Personalen och de båda delägarna från Kylkompanjon kommer från och med den 1 maj att ingå i Assemblin Ventilation i Linköping och Norrköping. Befintliga affärsavtal övergår till Assemblin och Christer Hjert blir avdelningschef för kyla inom Assemblin Ventilation i Östergötland.

Växa vidare tillsammans
För oss inom Kylkompanjon är detta ett steg för att ytterligare kunna utvecklas som verksamhet och individer. Det känns mycket bra att bli en del av Assemblin – ett modernt och välstrukturerat företag som är ledande inom installationer. Tillsammans kan vi dra nytta av varandras kontakter och kunskaper och växa vidare här i Östergötland, säger Christer Hjert.

Källa: www.assemblin.se