You are currently viewing Starkt resultat ger ny kraft för satsning och tillväxt
Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparban

Starkt resultat ger ny kraft för satsning och tillväxt

Trots oroliga tider redovisar Vadstena Sparbank ett starkt resultat för 2022. Det stärker positionen som fristående och självständig bank och ger resurser för att fortsätta samhällsengagemanget, samtidigt som det ger möjlighet att växa som lokal bank. Med ambitionen att kunna ta emot fler kunder i Vadstena med omnejd förstärker Sparbanken med flera nya medarbetare.

Sparbanksstämman hölls i fredags kväll för den 184-åriga lokala fristående sparbanken, med huvudmännen som representanter för kunderna. Resultatet som redovisades är på en tillfredsställande hög nivå. Särskilt med tanke på de utmanande händelser som präglat det gångna året.

– Oron i världen med bland annat kriget i Ukraina påverkar oss lokalt som bank liksom samhället i stort och våra kunder.Vi har en oväntat hög inflation med bland annat kraftigt höjda mat- och energipriser. Riksbanken har gått från minusränta till en rad av räntehöjningar, varefter bankerna måste justera sina räntor. För många privatpersoner och företag blir 2023 sannolikt ett ekonomiskt ännu svårare år än det som passerat. Det blir en utmaning för oss som bank att hjälpa till så långt vi kan för att hitta lösningar för kunder i en ekonomiskt svår situation, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

Vadstena Sparbank står dock stadigt med en stark ekonomi. Lönsamhet och ekonomisk styrka är en förutsättning för att kunna utveckla såväl banken som regionen. I takt med att andra banker stängt ned sina kontor får den lokala Sparbanken allt fler kunder, som värdesätter tillgänglighet och personlig service.

– Vår stora utmaning och målsättning är att hålla en hög servicenivå till befintliga kunder och samtidigt ta hand om nya kunder på ett professionellt sätt. I det arbetet spelar våra engagerade medarbetare en stor roll. I vår målmedvetna satsning på att växa som bank med fler kunder i Vadstena med omnejd förstärker vi våra resurser genom att rekrytera flera nya medarbetare, både som rådgivare och i kundtjänst.

Vadstena Sparbank redovisar en kraftig ökning av affärsvolymen. Den totala ökningen av kundernas in- och utlåning är ca 500 miljoner kronor och vid årsskiftet var affärsvolymen uppe i 11,5 miljarder kronor. Kärnverksamheten har en fantastiskt fin utveckling med en god intjäning. Vadstena Sparbank har ett rörelseresultat på 31,9 miljoner kronor, vilket ligger på samma höga nivå som föregående år. Efter kreditförluster, bokslutsdispositioner och skatt landar resultatet på 25,8 miljoner kronor.

2022 i siffror för Vadstena Sparbank:

  • Inlåningen har ökat med 6,2 procent till 3,4 miljarder kronor.
  • Utlåningen har ökat med 12,2 procent till 2,8 miljarder kronor.
  • Den totala affärsvolymen ökade med 1,7 procent till 11,5 miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet är 31,9 miljoner kronor.
  • Bankens eget kapital uppgår till 397 miljoner kronor.