You are currently viewing Sparbankernas kunder mest nöjda i banksverige
– Vi är ett fantastiskt gäng med väldigt engagerade medarbetare som jobbar hårt för att uppfylla kundernas höga förväntningar, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

Sparbankernas kunder mest nöjda i banksverige

Sparbankerna är 2023 års vinnare när kunderna själva sätter betyg! Sparbankerna har nöjdast kunder på både privat- och företagssidan. Det visar SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) oberoende undersökning av hur nöjda kunderna är med bankerna.

SKI-rapporten 2023 visar att svenska bankkunder ger branschen ett godkänt betyg, trots inflation, stigande räntor och ekonomisk oro. Trygghet, stabilitet och pålitlighet efterfrågas i tider av osäkerhet. Här har bankerna överlag lyckats svara upp mot kundernas behov, krav och förväntningar. Och allra bäst lyckas de lokala och fristående sparbankerna!

Sparbankerna som grupp har Sveriges nöjdaste kunder, både vad gäller privat- och företagskunder, av alla banker i undersökningen. Sparbankerna har ett klart bättre resultat än de fyra storbankerna Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken – och likaså Danske Bank och Länsförsäkringar Bank.

De lokala sparbankerna i Östergötland har anledning att glädja sig över resultatet. Det är nu fjärde året i rad som sparbankerna som grupp får högst betyg i SKI Bank.

Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank:

– Vi är väldigt glada att vi får en så fin utvärdering av våra kunder. Det är en bekräftelse på att vi gör rätt i vårt arbete. Vi är ett fantastiskt bra gäng med väldigt engagerade medarbetare som jobbar hårt för att uppfylla kundernas höga förväntningar på oss.

Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank.

– Jätteroligt att sparbankerna är vinnare. Det innebär att vi som små, lokala och fristående sparbanker har kundernas fulla förtroende. Kundernas betyg sporrar samtidigt till fortsatta ansträngningar och satsningar för att vi ska bli en ännu bättre bank.

Den mänskliga relationen i det fysiska bankmötet är viktig, visar rapporten. Kunderna vill fortsätta att fysiskt träffa sin bank för mer komplexa ärenden. I enklare ärenden förväntar man sig däremot en helt digital upplevelse.

– Det visar att vårt vägval att vara en både personlig och digital bank är helt rätt. Vi låter kunden välja hur man vill träffa oss. Vår starka lokala förankring med fysiska kontor uppskattas och likaså vårt omfattande och långsiktiga samhällsengagemang, säger Johan Widerström.

Sparbankerna sticker ut i undersökningen genom att vara pålitliga, månar om sina kunder och tar samhällsansvar. Att banken bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt är också viktigt.

– Nöjda kunder är ingen självklarhet. De måste förtjänas. Som fristående sparbank har vi inga aktieägare att ta hänsyn till, utan kan fokusera på kunderna helt och hållet. Samtidigt är det ett jätteansvar att se till att fortsätta leverera på topp och vårda kunderna på bästa sätt, säger Mikael Engdahl.

Något som skiljer sparbankerna från de andra bankerna i undersökningen är att sparbankerna är lokala banker, där pengarna stannar i det lokala ekonomiska kretsloppet. Det betyder att insättarnas pengar lånas ut till privatpersoner och företagare som bor och driver sin verksamhet i bankens närområde.

Sveriges 59 fristående sparbanker, från Kiruna i norr till Ystad i söder, har tillsammans nästan 200 kontor och över 2 miljoner privat- och företagskunder.

                

//Faktaruta SKI-resultat//

 

Kundnöjdhet bland privatkunder:

 • Sparbankerna får betyget 73,9 på en skala från 0 – 100
 • Länsförsäkringar Bank 73,6
 • Skandia 71,2
 • ICA Banken 70,9
 • Handelsbanken 67,7
 • Bankbranschen i genomsnitt 66,6
 • Danske Bank 65
 • SEB 64,5
 • Swedbank 63,9
 • Nordea 62,8

 

Kundnöjdhet bland företagskunder:

 • Sparbankerna får betyget 72,3 på en skala från 0 – 100
 • Handelsbanken 70,1
 • Bankbranschen i genomsnitt 67,9
 • SEB 67,5
 • Länsförsäkringar Bank 66,9
 • Swedbank 66,8
 • Danske Bank 66,6
 • Nordea 66,1

 

Källa: www.kinda-ydresparbank.se; www.vadstenassparbank.se