You are currently viewing Rekordresultat ger ny kraft för lokal tillväxt
På stämman för Vadstena Sparbank presenterades ett mycket starkt resultat, som gör det möjligt för banken att fortsätta växa och engagera sig i samhället. På bilden ses från vänster vd Mikael Engdahl, ekonomichef Annelie Sigvall och styrelseordförande Henrik Hendeby. Foto: Stefan Holgersson

Rekordresultat ger ny kraft för lokal tillväxt

Trots svårigheter under pandemin var 2021 ett mycket bra år för Vadstena Sparbank med stark marknadstillväxt och rekordresultat. Det gör det möjligt att fortsätta växa med fler kunder och affärer. Dessutom laddar banken för extra mycket samhällsengagemang i olika former.

– Coronapandemin har varit utmanande på flera sätt. Vi har tagit ansvar och begränsat de fysiska kontakterna till ett minimum. Med facit i hand har vi ändå lyckats göra mycket affärer med våra kunder, mestadels digitalt och via telefon.Efter att pandemin släppt märker vi ett stort behov av fysiska möten. Att vara en personlig och nära bank är ju vårt signum. Vi återgår också till att arrangera lokala evenemang och kommer att göra det i stor omfattning, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

Sparbanksstämman i förra veckan för den 183-åriga lokala fristående sparbanken kunde för första gången på länge genomföras fysiskt för huvudmännen, som representerar kunderna. Resultatet som redovisades är det bästa genom tiderna och likaså är affärsvolymen rekordhög.

– Ukraina-krisen har dock fört med sig nya osäkerhetsfaktorer som kommer att påverka banken och våra kunder, både affärsmässigt och känslomässigt. Flera kunder med affärer i Ryssland och Ukraina drabbas omgående. Därtill har vi oron för inflation, då exempelvis diesel- och matpriser går upp.

– Vadstena Sparbank står dock stadigt med en stark ekonomi, vilken byggts på ytterligare under det gångna året. Lönsamhet och ekonomisk styrka är en förutsättning för att kunna utveckla såväl banken som regionen. Banken behöver drivas med vinst för att kunna fortsätta växa. I takt med storbankernas strukturförändring får vi allt fler kunder, som värdesätter tillgänglighet och personlig service. Vi är framgångsrika med en god tillströmning av nya privat- och företagskunder, säger Mikael Engdahl.

Det har resulterat i en kraftig förstärkning av affärsvolymen. Den totala ökningen av kundernas in- och utlåning är ca 1,2 miljarder kronor och vid årsskiftet var affärsvolymen uppe i 11,3 miljarder kronor. Kärnverksamheten har utvecklats positivt med en god intjäning och Vadstena Sparbank har ett rörelseresultat på 31,8 miljoner kronor, vilket är det bästa någonsin. Efter kreditförluster, bokslutsdispositioner och skatt landar resultatet på 25,9 miljoner kronor.

2021 i siffror för Vadstena Sparbank:

  • Inlåningen har ökat med 10,3 procent till 3,2 miljarder kronor.
  • Utlåningen har ökat med 1,7 procent till 2,5 miljarder kronor.
  • Den totala affärsvolymen ökade med 11,9 procent till 11,3 miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet är 31,8 miljoner kronor.
  • Bankens eget kapital uppgår till 373 miljoner kronor.

 

För ytterligare information, kontakta: Mikael Engdahl, vd Vadstena Sparbank

Tel: 0143-755 15, mobil: 070-318 38 15, E-post: mikael.engdahl@vadstenasparbank.se