You are currently viewing PU sensor fyller kassan i sin hittills största emission
PU sensor fyller kassan i sin hittills största emission. Foto: Crelle

PU sensor fyller kassan i sin hittills största emission

PU sensor har genomfört sin största emission hittills samtidigt som kunder strömmar till.

Trycksår, tidigare kallat liggsår, drabbar människor i alla åldrar över hela världen. Det orsakar stort lidande hos dem som drabbas och kostar samhället flera miljarder varje år. Genom att förutse risk för trycksår kan preventiva insatser sättas in och trycksår undvikas.

  • PU sensor ökar livskvaliteten, sparar mycket pengar och förbättrar resursutnyttjandet i vården i en tid med personalbrist. Dagens riskbedömningar är trubbiga och behöver ersättas av moderna, objektiva metoder både i sjukvården och äldreomsorgen. Vi är glada över den starka uppslutningen kring vår vision, både bland kunder och investerare, säger Johannes Walfridsson, vd för PU sensor AB.

PU sensor finns idag i cirka 20 kommuner i Sverige och i ungefär tio länder. Nyligen tecknade en större svensk kommun ett treårigt avtal med syfte att minska antalet trycksår inom äldreomsorgen.

  • Med dagens metoder uppstår 50 procent av trycksåren hos personer som bedömts vara utanför riskzonen. Detta hade i många fall kunnat undvikas. När ett trycksår väl uppkommit blir de ofta långdragna och orsakar stort och långvarigt lidande för individerna, säger Johannes Walfridsson.

PU sensor startade 2016 och är sprunget ur Linköpings universitet som ett resultat av flera decenniers forskning inom området trycksår och ytligt blodflöde.

  • Vi startade försäljningen mitt under brinnande pandemi när vårdmiljöer i alla länder var mer eller mindre helt upptagna. Trots det lyckades vi komma ut med vår vision och lösning och det känns fantastiskt att vi nu gör skillnad riktigt. Det här är en vändpunkt i kampen mot trycksår, säger Johannes Walfridsson.

Om PU sensor

PU sensor är ett forskningsbaserat medicinteknikbolag som grundades i Linköping 2016. Bolaget levererar en produkt och metod som gör det möjligt att med precision bedöma vem som riskerar att få trycksår (liggsår). Därmed kan trycksår förebyggas i tid och undvikas, vilket sparar både lidande och pengar.

För mer information:

Johannes Walfridsson, vd, 073 808 70 70, johannes.walfridsson@pusensor.se