You are currently viewing Över en miljard hjärtslag i Linkuras EKG-databas
Över en miljard hjärtslag i Linkuras EKG-databas

Över en miljard hjärtslag i Linkuras EKG-databas

Över en miljard hjärtslag i Linkuras EKG-databas

Långtidsmätning av kontinuerlig EKG på i grunden friska individer är ett unikt angrepp som öppnar upp stora möjligheter. Ofarliga tecken från kroppen, rätt och positivt presenterade för användaren, kan användas för att bromsa eller helt undvika framtida akuta sjukdomstillstånd, både hjärt- och stressrelaterade. Ju tidigare signalerna ses desto större är möjligheterna att bromsa eller hindra utvecklingen med hjälp av livsstilsförändring.

Linkuras databas är unik i sitt slag. Datamängden är förbi den kritiska massa som krävs för att utnyttja AI och maskininlärning för att hitta helt nya typer av samband. Cardiolund som utvecklar validerade medicinska algoritmer för EKG-analys är en av Linkuras strategiska samarbetspartners.

–     Linkuras databas med information från kontinuerlig EKG är en guldgruva för att kunna användas i förebyggande syfte!säger Martin Stridh, medgrundare och forskningsansvarig vid Cardiolund, efter analys av Linkuras data i ett gemensamt utvecklingsprojekt.

Linkura gör det möjligt för individer att förbättra sin hälsa genom kontinuerlig EKG-mätning av medicinsk kvalitet på hjärtat under längre perioder i vardagen. Det unika greppet bygger på att fånga upp signaler från kroppen som på sikt kan leda till stress- eller hjärtrelaterad sjukdom. Detta är möjligt med EKG eftersom signalen innehåller tydlig information om både stressreaktionen och om eventuella förändringar i hjärtat.

–    Vår ambition är att vara en drivande kraft i framtidens förebyggande och demokratiserade hälsovård. Att vi nu har en av världens största databaser med hjärtslag från friska individer är en central komponent för att ta vår tjänst till nästa nivå, säger Anders Tjernvik, forskningsansvarig på Linkura.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Storåkers Hjelmstedt,
Styrelsens ordförande
+4670 348 96 25, Cecilia.st.hjelmstedt@telia.com

Johan Gunnarsson,
CEO
+468 400 260 72, johan@linkura.se

Linkura AB erbjuder avancerad och unik forskningsbaserad EKG-mätning, analys, insikt och åtgärder för att möjliggöra förbättrad hälsa och sänkta stressnivåer för människor. Genom Linkuraprogrammet, som innefattar förebyggande individuella mätningar kombinerat med personliga åtgärder, möjliggör Linkura minskad sjukfrånvaro, ökad prestation och välmående för såväl individer som arbetsgivare. Varje genomförd mätning bidrar dessutom till att vidareutveckla dataanalyserna och därmed kunskapen kring människors komplexa påverkan av stress, sömn och återhämtning. Bland bolagets kunder finns idag TNT, Verizon, Stockholms Stad, Kommuninvest och SAAB. Linkura AB grundades 2013 i Linköping, där verksamheten ursprungligen utvecklades utifrån forskning vid Linköpings Universitet.