Kontor-X tecknar globalt avtal med IFS World Operations
Kontor-X tecknar globalt avtal med IFS World Operations

Kontor-X tecknar globalt avtal med IFS World Operations

Kontor-X tecknar globalt avtal med IFS World Operations

– För oss är det fantastiskt kul att få vara en partner till ett globalt teknikbolag så som IFS World Operation AB, säger Kristoffer Nord, Affärsområdesansvarig på Kontor-X AB.

Sedan länge har Kontor-X och IFS haft ett bra samarbete inom teknik för deras mötesrum i Linköping. Samarbetet blev för snart 2 år sedan nationellt och växer nu vidare med hjälp av en ny teknik till ett globalt kontrakt!

– Vi valde lösningen från Kontor-X då den är användarvänlig och modern -säger Anna Fransson Roth, Country Coordination IFS World Operations.

Informationsskärmar – Rätt information, på rätt plats och rätt tid!

” Den största vinsten med digitala informationsskärmar är att kunna nå ut med nyheter till vår globala organisation på ett enkelt och visuellt attraktivt sätt” – Anders Brunelius, Copywriter IFS World Operations.

 I stora globala företag uppstår naturligt en svårighet att nå ut med såväl intern som extern information. Ett smart system för informationsskärmar gör det enkelt att i realtid planera och sända ut rätt information på de rätt plats som uppfattas passivt i verksamhetslokalerna.

Informationsskärmar visar ofta upp viktiga datum, bolagets värdegrund och kanske dagens besökare för just det lokala kontoret.

Lokal och global information samsas i ett enkelt system där användarnas restriktioner proaktivt avhjälper felkällor!

Källa: www.kontor-x.se