You are currently viewing JSB Etablerar sig i Östergötland
JSB Etablerar sig i Östergötland

JSB Etablerar sig i Östergötland

JSB har i dag över 300 anställda och med årsomsättning om drygt två miljarder. Med den nya etableringen i Östergötland är företaget etablerat i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Mälardalen och Hälsingland. Affärsområdet JSB Bostad är etablerade med bostadsproduktion i hela Sverige.

Sedan starten 1997 i Asarum, Blekinge, har JSB:s tillväxt varit mycket stark. Målet är att genom aktiv marknadsbearbetning fortsätta den lönsamma tillväxten i bolaget.

– Östergötland är en stark tillväxtmarknad med stora möjligheter. Genom att etablera oss här knyter vi ihop JSB:s marknader i södra Sverige med Mälardalsregionen. Det gör oss också starkare och mindre känsliga för konjunktursvängningar, säger Fredrik Leo vd på JSB.

Planen är att bygga upp en entreprenad- och byggserviceavdelning i Linköping/Norrköping. Nu inleds rekryteringen av en ny arbetschef och objekt börjar sökas.
Anders Johansson, Affärsområdeschef för JSB Bygg Syd kommer vara ansvarig för etableringen:

– Vi kommer börja etableringen med att anställa en arbetschef som i sin tur får resurser att bygga ett nytt team från grunden. Förhoppningen är att hitta en person med god kännedom om den lokala marknaden utifrån samma framgångsrika koncept som vi just gjort i Jönköping. Om ett år räknar vi med att ha en tjänstemannaorganisation på plats om tio personer, säger Anders Johansson.

Etableringen av kontoret i Östergötland kommer organisatoriskt ligga under affärsområdet JSB Bygg Syd

 

Källa: www.jsb.se