Från nyanländ till vd för två framgångsrika företag
Från nyanländ till vd för två framgångsrika företag. Senana Cedic

Från nyanländ till vd för två framgångsrika företag

Pressmeddelande från Östgöta Elitstäd AB, Norrköping.

Från nyanländ till vd för två framgångsrika företag.
Senana och Emir Cedic startade Östgöta Elitstäd AB 2012 och har lyckats så bra att det idag är 130 personer anställda och fler är på väg in. Från den 9 oktober har man anställt Marita Björk som vice vd. Marita kommer närmast från Norrevo Fastigheter i Norrköping AB.

Den lyckade satsningen fortsätter nu med öppnande av kontor även i Linköping där man etablerat sig det senaste året, med bland annat städavtal på Sveriges näst största skola Ljungstedska gymnasiet.
En av framgångsfaktorerna är inställningen till människor och engagemanget för att de anställda ska trivas. Många olika kulturer jobbar tillsammans och integrationsfrågorna är en del av vardagen.

Detta engagemang visar sig i ytterligare en satsning, det nya företaget Power Elitgruppen AB. Här handlar det om stöd och matchning för människor som står utanför arbetsmarknaden av olika anledningar, och att på olika sätt vägleda dom tillbaka. Bara under en månad har man lyckats få över 20 deltagare.
Som vd för båda företagen har Senana Cedic fått en inbjudan att medverka vid Linköpings Universitet den 6 november. Senana kommer då att berätta om sin framgångssaga, som en inspiration för alla och för att visa att inget är omöjligt.

Kontaktperson:
Marita Björk
marita.bjork@ostgotaelitstad.se
Mob: 072 704 4234