Exsitec startar koncept med turné för kunskap om floran av verksamhetssystem
Exsitec startar koncept med turné för kunskap om floran av verksamhetssystem

Exsitec startar koncept med turné för kunskap om floran av verksamhetssystem

Exsitec startar koncept med turné för kunskap om floran av verksamhetssystem

− Det är svårt att verkligen förstå vissa system, dess fördelar och hur det faktiskt fungerar och implementeras. Vi vill med denna turné berätta mer ingående och ge kunskap om de olika verksamhetssystem som vi arbetar med och som hjälper företag att minska administrationen och effektivisera verksamheten, säger Hanna Löfving, marknadschef på Exsitec.

Exsitec, som är specialister på de olika verksamhetssystemen, startar konceptet med första gången i mars i år och då i Borlänge med temat automatiserade flöden och smartare analyser. Vissa tillfällen kommer sedan att ske tillsammans med Exsitecs olika partners, beroende på tema och aktuellt ämne. Eventen sker i form av kostnadsfria frukostseminarium och riktar sig till roller som vd, ekonomichef och IT-chef. Mötena är inte branchspecifika eftersom en mångfald är positivt och bidrar till intressanta diskussioner och vinklar. Fokus kommer att vara på en öppen dialog mellan deltagare och föredragshållare för att skapa diskussion och involvera deltagarna genom frågeställningar och problemanalyser.

Exsitec kommer att hålla turnén i ett antal orter fyra gånger per år med varierande teman inom områdena:

  • Affärssystem i molnet och onpremise
  • Det nya affärsssystemet
  • Beslutsstöd och smarta analyser
  • Verksamhetsapplikationer och mobila lösningar

Läs mer om det första seminariet “Effektivisera med automatisering och smartare analyser” där man också kan anmäla sig här: http://www.exsitec.se/exsitec-on-tour/
För mer information:
Hanna Löfving, marknadschef Exsitec
hanna.lofving@exsitec.se, 0735-02 30 10