Engströms storsatsning på begagnade bilar – öppnar hall för enbart begagnat
Engströms storsatsning på begagnade bilar - öppnar hall för enbart begagnat

Engströms storsatsning på begagnade bilar – öppnar hall för enbart begagnat

Försäljningen av begagnade bilar har ökat med hela 30 procent sedan 2019. En trend som Engströms tror kommer hålla i sig. I veckan invigdes den nya bilhallen för Beg.in i Tornby där det enbart kommer säljas begagnade bilar. Bilhallen, som är på 1 300 kvadratmeter med solcellsbeklätt tak, ligger ett stenkast från Engströms befintliga lokaler.

– Begagnatmarknaden har ökat kraftigt det senaste året, vilket delvis förklaras av en coronaeffekt, där många väljer att hemestra med bil. Andra förklaringar är klimat- och miljöengagemanget tillsammans med den ekonomiska aspekten på den begagnade bilen, säger Henrik Jedberger, vd för Engströms.

Med hänsyn taget till en bils samlade klimatavtryck under hela livscykeln kan det vara ett klokt alternativ att förlänga livslängden på den i stället för att välja tillverkning av en ny.

– Det är självklart att vi ska ta hand om de bilar som redan satts på marknaden, med regelbundet underhåll och service kan en bil hålla länge. Räknar man på CO2-belastningen under bilens hela livscykel kan man tydligt se fördelen med att förlänga livet på bilen, säger Henrik Jedberger.

Elbilar på kraftig uppgång
Parallellt med en växande begagnatmarknad pågår en elektrifiering av den rullande vagnparken där elbilar påvisar en stark försäljningsökning under 2021.

– Våra varumärken har ett av marknadens starkaste utbud av elbilar, något som tydligt återspeglas i registreringsstatistiken för året. Den elbil som ökade mest under april i år var Volkswagen ID.4. Idag står rena elbilar för drygt 10 procent av vår nybilsförsäljning, men jag är övertygad om att den siffran kommer att stiga till över 50 procent inom de närmsta åren, säger Henrik Jedberger.

En bilhandlare med höga hållbarhetsambitioner
Eftersom bilbranschen påverkar miljön har hållbarhetsfrågorna blivit en viktig del i Engströms verksamhet och är idag integrerade i ledningssystemet och det dagliga arbetet.

– Att som bilhandlare jobba aktivt med hållbarhetsfrågor känns relevant, vi strävar hela tiden efter att minimera vårt klimatavtryck. Vi genomför årligen en beräkning av vårt klimatavtryck för att kunna målsätta våra hållbarhetsambitioner. Den nya satsningen på begagnat tillsammans med elektrifieringen gör att vi i allt högre grad kan bidra till hållbara mobilitetslösningar för framtiden, avslutar Henrik Jedberger.

Den sammanlagda investeringen i den egenägda fastigheten där bilhallen inryms uppgår till cirka 30 miljoner kronor, där investeringen i solceller står för nära fem miljoner kronor.

Källa: www.engstromsbil.se