EISS Rekrytering & Search startar i Norrköping

EISS Rekrytering & Search startar i Norrköping

– Renoveringen pågår för fullt och vi ser fram emot att flytta in och kunna ta emot våra kunder och kandidater i en trevlig miljö med centralt läge. Vi tar över Westréns Glas gamla anrika lokaler i Västgötebacken, säger Johanna Andersson.

EISS Rekrytering & Search ägs och drivs av Mia Neander och Johanna Andersson, båda med universitetsexamen inom HR och med lång erfarenhet av rekrytering. Efter många år som anställda rekryteringskonsulter startar de nu en egen rekryteringsbyrå.

– Vi ser att det finns ett stort behov av kvalificerad personal hos företagen i Östergötland och det råder kandidatbrist inom många branscher. Här kan vi som en lokal aktör med etablerat nätverk av kontakter och god kännedom om marknaden erbjuda ett mervärde, säger Mia Neander.

– Det finns inga lätta uppdrag inom rekrytering idag. Utan aktivt sökande kandidater till tjänsterna är det vårt jobb som rekryteringskonsulter att searcha fram och attrahera kvalificerade kandidater till ett karriärbyte, säger Johanna Andersson.

EISS erbjuder tjänster inom rekrytering, search, second opinion samt executive search & headhunting. EISS arbetar med kompetensbaserad rekrytering, fördjupad personbedömning och är licensierade testanvändare.

Källa: www.eissrekrytering.se