You are currently viewing 37 föreningar får del av lokala Idéfonden
Fondkommittén har haft ett gediget jobb med att fördela pengarna i Idéfonden. Här ses från vänster Camilla Axelsson, styrelserepresentant, Louise Bergquist, huvudman, Martina Isaxon, personalrepresentant, Johan Widerström, vd, samt huvudmännen Björn Morell och Malin Svensson.

37 föreningar får del av lokala Idéfonden

37 föreningar får del av lokala Idéfonden
Nu är det klart hur den stora potten på 1,8 miljoner kronor i Kinda-Ydre Sparbanks utvecklingsfond – Idéfonden – ska fördelas.
– Vår unika fond riktar sig framför allt till det lokala föreningslivet. Det känns väldigt roligt och stimulerande att på detta vis kunna tillföra positiv energi och skapa nya möjligheter för utveckling av bygden, säger vd Johan Widerström.

Sparbankens utvecklingsfond – Idéfonden – kom till 2018 på initiativ av huvudmännen, som representerar kunderna i Kinda-Ydre Sparbank. Detta är femte året som pengar fördelas ur Idéfonden.

– Vi är stolta över att kunna genomföra detta och ge tillbaka på det här viset. Det är unikt för en bank, men för oss ligger det helt i linje med vårt breda samhällsengagemang. Det betyder mycket för invånarna att leva i en bygd som utvecklas på ett positivt sätt. Vi är en lokal bank som kan och vill göra skillnad genom att gynna utvecklingen och möjliggöra nya spännande projekt, säger Johan Widerström.

Totalt skickades 48 ansökningar på sammanlagt nära fem miljoner kronor in till Kinda-Ydre Sparbank. 37 av de sökande, d v s drygt 75 procent, tilldelas bidrag ur Idéfonden. Det är betydande belopp som fördelats. De fem föreningar som beviljats mest pengar är: Torpa AIS 150 000 kronor, Kinda Golfklubb 150 000, Västra Ryds Bygdegårds- och sockenförening 100 000, Rimforsa IF 100 000 och Rimforsa Jaktskytteklubb 100 000.

Fördelningen har varit ett gediget jobb för fondkommittén, med representanter för den 156-åriga bankens huvudmän, styrelse och medarbetare. Bedömningen av ansökningarna har gjorts utifrån tre kriterier: Det ska vara för ett specifikt ändamål. Det ska vara till allmännytta och utan personligt vinstintresse. De som ansökt ska kunna genomföra projektet själva.

– De projekt som beviljats pengar handlar till stor del om att utveckla ideella verksamheter och dess anläggningar. Jag ser fram emot att följa många nya och spännande projektarbeten, som kommer att märkas och sätta fart på bygden. Det kommer att hända mycket inom hela vårt verksamhetsområde, som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun, säger Johan Widerström.

Fondpengarna delas ut i samband med att projekten genomförs. De 1,8 miljoner kronorna i Idéfonden är pengar utöver Kinda-Ydre Sparbanks vanliga sponsring av löpande aktiviteter under året med drygt en miljon kronor.

De sammanlagt 6,9 miljoner kronor som fördelades från Idéfonden de fyra första åren har bidragit till att en mängd projekt genomförts. Lägg till Jubileumsfonden 2016, så har ytterligare fem miljoner delats ut till olika projekt inom det lokala föreningslivet.

Så fördelas de 1,8 miljonerna i Idéfonden:

Torpa AIS 150 000 kronor, Kinda Golfklubb 150 000, Västra Ryds Bygdegårds- och sockenförening 100 000, Rimforsa IF 100 000, Rimforsa Jaktskytteklubb 100 000, Opphems Byalag 80 000, Ydre Kulturcentrum 75 000, Kisa – Västra Eneby Hembygdsförening 70 000, Eda Ryttarsällskap 70 000, Leva och Bo i Rimforsa 50 000, Rimforsa Skola 50 000, Kisa Scoutkår 50 000, Rydsnäs servicefastighet ekonomisk förening 50 000, Tävelstad Samhällighetsförening 50 000, Båtklubben i Björkfors 50 000, Asbybrygga Båtklubb 45 000, Asby Alpina 40 000, Friluftsfrämjandet Kinda 40 000, Nya Slottet Bjärka-Säby 36 000, Horns Marknadsförening 35 000, Hägerstad IF 33 500, Linköpings Skidklubb 30 000, Hembygdsföreningen Ydregården 30 000, Oppeby Hembygdsförening 30 000, IKF Kinda 30 000, Hycklinge JUF Bygdegårdsförening 28 000, Horn/Hycklinge IF 25 000, Kinda-Ydre Civilförsvarsförening 25 000, Ångbåtens Vänner 25 000, Torpa Byalag 20 000, Brokinds Boendeförening 20 000, KindaMat 20 000, Svanaortens Bygdegårdsförening 20 000, Korsvikens Vägförening 20 000, Ydrefors Samhällsförening 20 000, Ydrebygdens Biodlarförening 17 500 och Allhuset i Björkfors 15 000 kronor.

 

Så ska de fem föreningar som får mest använda pengarna:
• Torpa AIS 150 000 kronor – de ska bygga ett förråd/maskingarage, då verksamheten har vuxit har också behovet av större förrådsutrymmen vuxit.
• Kinda Golfklubb 150 000 – de ska bygga en maskinhall/personalutrymme/verkstad, de har idag en gammal personalvagn och ett garagetält.
• Västra Ryds Bygdegårds- och sockenförening 100 000 – de ska rusta upp parkeringen framför bygdegården.
• Rimforsa IF 100 000 – de ska rusta upp tennisbanan som finns vid Åsundahallen och i anslutning till den nya padelbanan.
• Rimforsa Jaktskytteklubb 100 000 – de ska bygga tak med väggar över trapbana för att kunna minska ljudnivåerna på banan.

 

För ytterligare information, kontakta: Johan Widerström, vd Kinda-Ydre Sparbank
Tel: 0494-79 429, mobil: 070-699 56 00 E-post: johan.widerstrom@kindaydresparbank.se