XLENT förvärvar Vitec Veriba och etablerar sig i Linköping
XLENT förvärvar Vitec Veriba och etablerar sig i Linköping

XLENT förvärvar Vitec Veriba och etablerar sig i Linköping

XLENT förvärvar Vitec Veriba och etablerar sig i Linköping

Linköping har länge funnits med i tankarna gällande XLENTs expansion och strategi att finnas lokalt i hela Sverige. Nu blir det verklighet. Vitec Veriba byter namn till XLENT Linköping, som tar över verksamhet, medarbetare och befintlig kundbas. Det handlar om sex medarbetare och en rad åtagandeaffärer inom området för affärssystem mot retail och media. XLENT har sedan tidigare en bra relation till Vitec, både som kund och marknadspartner, vilket har möjliggjort uppgörelsen.

– Linköping passar geografiskt mycket väl in i XLENTs övriga regionala satsningar runt om i Sverige. Förvärvet av Vitec Veriba ger oss en fantastisk chans att skapa en basverksamhet direkt. Förvaltningsåtaganden som dessa passar väldigt bra in i vår verksamhet. Vi ser fram emot att fortsätta leverera affärsnytta till existerande kunder, men också att expandera och rekrytera på orten. Målet är att vara 25 medarbetare inom loppet av tre år, säger Per-Eric spansk som leder XLENTs IT-konsultverksamhet.

Anders Franzén på XLENT kommer till en början att driva den operativa verksamheten i Linköping tillsammans med de nya XLENT-medarbetarna från Vitec Veriba.

Källa: www.xlent.se