You are currently viewing Volvo Car Mobility lanserar M i sin 9:e stad – Linköping 
Volvo Car Mobility lanserar M i sin 9:e stad - Linköping 

Volvo Car Mobility lanserar M i sin 9:e stad – Linköping 

Idag lanserar Volvo Car Mobility sin tjänst M i Linköping så att fler får tillgång till ett smartare sätt att ha bil. Från den 1 oktober får allmänhet och företagskunder snabbt och bekvämt tillgång bil på 28 stationer runt om i stan. Etableringen i Linköping innebär att M expanderar till ytterligare en stadsregion och stärker sitt stationsnätverk i sydöstra Sverige.

Linköping blir den 9:e staden i ordningen där Volvo Car Mobility nu erbjuder sin nya mobilitetstjänst M. Till att börja med öppnar man 28 stationer fördelade mellan Mjärdevi och Vallastaden i väst, genom innerstaden till Tannerfors i de östra delarna av stan. Att M väljer att lansera i just Linköping finns det flera anledningar till:

– Dels finns en uttalad målsättning från stadens sida att lyfta fram delade mobilitetstjänster och planera fysiskt för framtida mobilitetshubbar. Vi ser också ett stort intresse bland fastighetsutvecklare och har redan tecknat 95 avtal med olika byggherrar. Dessutom har M flera nationella företagskunder som är etablerade i Linköping som vill utöka möjligheten för sina medarbetare att använda M i tjänsten. Allt det här ger oss riktigt bra förutsättningar att både kunna erbjuda och utveckla tjänsten efter Linköpingsbornas behov, samtidigt som vi kan arbeta för att staden blir mer hållbar och når sina miljömål, säger Therese Ahlström Brodowsky, vd på M Volvo Car Mobility Sweden.

M är en stationsbaserad tjänst som betyder att man hämtar och lämnar bilen på samma plats. Beräkningar visar att en delad bil med M ersätter fler än 8 privatägda. När varje bil utnyttjas av fler människor frigör man ytor som kan användas till annat än parkeringsplatser. Therese Ahlström Brodowsky menar att Vallastaden, strax väster om Linköpings innerstad är ett intressant exempel där man redan från början har planerat för en boendemiljö som är centrerad runt människan istället för bilen, där utgångspunkten är att dela på resurser och gemensamma ytor:

– I Vallastaden är tanken om delning helt central. Genom att se till att de boende har tillgång till bilpooler har man frigjort mer utrymme för människor att röra sig fritt och på ett mer hållbart sätt där gröna områden för människorna i staden prioriteras framför parkeringsplatser – det är framtidens när det gäller stadsutveckling.

För M är Linköping ett viktigt tillskott till de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, som stärker det befintliga stationsnätverket med ytterligare en region i öst. Totalt har M 650 stationer tillgängliga för privatpersoner och företagskunder i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Borås, Trollhättan, Malmö, Lund, Helsingborg och Linköping.

Källa: Volvo Car Mobility