You are currently viewing Var tredje arbetsgivare vill anställa

Var tredje arbetsgivare vill anställa

Många företag har gått på sparlåga och skurit ner i sina organisationer, men nu säger 29 procent av de tillfrågade arbetsgivarna att deras personalbehov ökar. Det är den högsta siffran sedan Poolias senaste undersökningarna, 2012 och 2013. I ett mer gynnsamt konjunkturläge vågar företag tillsätta flera tjänster och även starta upp nya utvecklingsprojekt. En annan förklaring är en ökad rörlighet bland arbetstagarna. När fler tjänster är ute blir folk mer benägna att byta jobb. Charlotte Järeby Hellman, vd för Poolia i Göteborg, Jönköping och Linköping, upplever ett ökat behov och fler förfrågningar, både för rekrytering och inhyrning, jämfört med föregående år.

− En intressant tendens är att vi har en väldigt blandad uppdragslista, företag söker allt från tunga projektledare inom teknik, till löneadministratörer eller kommunikatörer. Det är även en större blandning av företag som behöver vår hjälp. När nu företagen vill anställa visar det sig att 25 procent upplever att tillgången på tjänstemän är dålig. Det är framförallt ingenjörer, sälj- och marknadspersonal, ekonomer, it-personal och administratörer som efterfrågas säger Charlotte Järeby Hellman, hon tror att förklaringen ligger i att många företag söker efter liknande kompetenser och erfarenheter.

− Företag riktar in sig på en viss typ av kandidat, exempelvis ekonom, minst tre års erfarenhet osv, vilket gör att profilen ser likadan ut och då är det klart att man kan uppleva att det finns en brist. På Poolia har vi inte upplevt att det är svårt att hitta konsulter, men vi arbetar mer med ”örat mot marken” för att tidigt se vilka kompetenser som kommer att efterfrågas. Inom offentlig sektor upplevs tillgången på tjänstemän i högre grad som god, men då är behovet av tjänstemän inom administration signifikant högre än i privat sektor. Inom privat sektor söker man i högre grad sälj- och marknadspersonal.

− Vi ser att det är en annan rörlighet på jobbmarknaden, kandidaterna försvinner fortare och som företag måste man agera snabbt och vara konkret i sitt erbjudande. Företag som är långsamma i sin beslutsprocess missar många bra kandidater, säger Charlotte Järeby Hellman.

 

Källa: www.poolia.se