You are currently viewing Vallastaden får Parkeringshus med fasad av transparenta solceller
När ljusdesigner Johan Röklander och solcellsexperten Charlotta Winkler på WSP fick slå sina expertiser ihop blev resultatet ett parkeringshus som kommer att sätta en ny standard för vad något så enkelt som en vanlig fasadbeklädnad kan innebära.

Vallastaden får Parkeringshus med fasad av transparenta solceller

Vallastaden får Parkeringshus med fasad av transparenta solceller

Strax väster om centrala Linköping pågår skapandet av Vallastaden. En helt ny stadsdel som bygger på en idé om variation, kreativitet och social hållbarhet – och som när det är färdigställt kommer att innehålla omkring 1 000 bostäder fördelade på flerfamiljshus, radhus samt mindre villor.

Som en del av det hållbarhetstänk som genomgående präglar allt arbete med stadsdelen, försöker man minimera biltrafiken på vägarna inne bland bostäderna, och därför bygga gemensamma parkeringshus i utkanten av området. Vid projekteringen av parkeringshuset ville man ladda byggnaden med solceller, men problemet var att reda ut exakt var dessa skulle få plats. Uppdraget hamnade på ljusdesignern Johan Röklanders och solcellsexperten Charlotta Winklers bord.

Genom en kombination av den nyaste tekniken inom solceller och LED-ljus har Johan och Charlotta på WSP skapat en innovativ lösning som löser uppdragsgivarens problem – och långt mer därtill: en fasadbeklädnad med transparanta solceller. Under dagen släpper solcellerna in ljus i byggnaden samtidigt som de laddar, och på natten lyser de upp fasaden och den närliggande gatumiljön.

De LED-bestyckade solcellerna drar mycket mindre el på natten än vad de alstrar under dagen, så i sin helhet genererar konstruktionen ett positivt elnetto.

– Fasaden kommer utöver de rent funktionella värdena, såsom väderskydd, elgenerering, ljusgenomsläpp och upplysning av gatumijön framför byggnaden, även att ha ett stort estetiskt värde, berättar Johan Röklander, WSP Ljusdesign. Solcellerna kommer vara infärgade så det på dagtid är blå, grön, röd och orangea toner i fasaden. Vi kommer trots det att kunna skapa olika färgnyanser och olika mönster, som går att variera och anpassa efter exempelvis årstid, tid på dygnet, väderlek eller liknande. Vi kommer även skapa en interaktivitet i fasaden, där de boende i området exempelvis kan styra färg och form på ljuset via en mobilapp.

Källa: www.wspgroup.se