You are currently viewing Vadstena Sparbank har Sveriges mest nöjda kunder
Mikael Engdahl VD Vadstena Sparbank_web

Vadstena Sparbank har Sveriges mest nöjda kunder

Vadstena Sparbank har Sveriges mest nöjda kunder

 – Förstaplatsen i landet är ett otroligt fint betyg. Att vi lyckas få bäst kundbetyg ännu en gång är helt fantastiskt! Vår långsiktiga satsning på att jobba engagerat med kundfokus ger verkligen resultat. ”Hemligheten” bakom framgången är helt enkelt att lyssna på kunderna och ha kunniga och engagerade medarbetare. Vår lokala närvaro och breda samhällsengagemang har också stor betydelse. Som fristående lokal sparbank har vi inga aktieägare att ta hänsyn till, utan kan fokusera på kunderna fullt ut, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

Sparbankerna räknat som grupp kommer på silverplats bland Sveriges banker när det gäller såväl privatkundernas som företagskundernas nöjdhet. Var och en av sparbankerna är emellertid en egen fristående sparbank. De tre banker som placerar sig i topp i landet är sparbanker. Det gäller kundnöjdhet bland såväl privatpersoner som företag.

 

Kundnöjdhet bland privatkunder:

1) Vadstena Sparbank med betyget 82,0 på en skala från 0 – 100

2) Fryksdalens Sparbank 81,1

3) Westra Wermlands Sparbank 80,5

Bankbranschen i genomsnitt 63,6

 

Kundnöjdhet bland företagskunder:

1) Vadstena Sparbank med betyget 84,1

2) Laholms Sparbank 80,0

3) Sparbanken Västra Mälardalen 79,9

Bankbranschen i genomsnitt 61,8

 

Jämfört med föregående år ökar Vadstena Sparbank med 0,7 procentenheter bland privatkunder och med 2,1 bland företagskunder. Det som påverkat betyget mest för Vadstena Sparbanks kunder, på både privat- och företagssidan, är enligt SKI framför allt dessa faktorer: Månar om sina kunder, pålitlig, samhällsengagemang, får den hjälp man behöver och enkel att vara kund hos. Sparbanken uppskattas för sin lokala närvaro och för att den ger tillbaka till bygden där den verkar.

Källa: www.vadstenasparbank.se