Utmärkelser för Employer Branding till Linköping
Fredrik Thörnqvist

Utmärkelser för Employer Branding till Linköping

Priset Årets Vd inom Employer Branding tilldelas en vd som till fullo förstår vikten av ett aktivt arbete med talangfrågorna. Förståelsen yttrar sig genom ett starkt engagemang och ett aktivt stöd till de som ansvarar för organisationens talangarbete.

 – Det känns fantastiskt kul att bli belönad inom ett område som lägger grunden till framgång, säger Fredrik Törnqvist. Det gäller att hela tiden leverera god service och samtidigt utvecklas, att rekrytera rätt människor är därför otroligt viktigt. Och samtidigt ha en företagskultur där medarbetarna trivs och ser möjligheter.

 Ur juryns motivering: Genom sitt långsiktigt strategiska stöd och sitt fokus på organisationens värderingar, företagskultur och mål arbetar han hårt för att behålla medarbetare som vill göra en samhällsnytta och med tydlig närvaro i externa sammanhang belyser han vikten av att alltid locka till sig rätt kompentens.

Linköpings kommun utsågs till Årets Employer Branding-kommun. Juryn har utsett Linköpings kommun till vinnare bland annat för nytänkande när det gäller att marknadsföra kommunen mot studenter och rekrytera nya medarbetare bland studenter. Långsiktig rekrytering och kommunikation av vilka värden kommunen står för går hand i hand, anser kommunikationsdirektör Catarina Thuning:
– Linköpings kommun står inför en stor utmaning med kompetensförsörjning. Det är viktigt att vi är offensiva i vårt arbete med vårt arbetsgivarvarumärke (employer brand), avslutar  Catarina Thuning.

Juryn består av Per Ericson, personaldirektör Husqvarna Group, Torgny Johnsson, personaldirektör Infranord, Petter Nylander, vd Universum och Claes Peyron, vd Nova.

 Bakom utnämningen står det globala företaget Universum. Företaget genomför varje år Sveriges största karriärundersökningar bland studenter och yrkesverksamma, med över 40 000 deltagare.

Läs mer: http://universumglobal.com/se/