You are currently viewing Trähusbygget slog förväntningarna – mer CO2-besparing utan ökad byggkostnad

Trähusbygget slog förväntningarna – mer CO2-besparing utan ökad byggkostnad

Att bygga i trä anses mer klimatsmart än att bygga i betong – men också betydligt dyrare. En ny rapport om trähuset Magasinet i Ebbepark, Linköping visar att det inte stämmer: det går att minska utsläppen väsentligt utan högre kostnader.

Nu har det gått ett drygt år sedan Magasinet, Linköpings första kontorshus i trä, invigdes i den framväxande stadsdelen Ebbepark.

Bakom fastigheten står det kommunala bolaget Sankt Kors, som driver utvecklingen av Ebbepark till en av Sveriges mest innovativa stadsdelar. Tidiga kalkyler visade en potential till att spara in mycket koldioxid tack vare trästommen, men också att bygget skulle bli betydligt dyrare än en konventionell byggnad i betong.

När processen sedan genomlysts och analyserats, och man tittat på själva byggfasen (det som kallas livscykelskede A1 – A3), visar resultaten att valet av trästomme istället för betong inneburit 54% lägre klimatpåverkan. Genomlysningen visar också att kostnaden för trästommen faktiskt blev likvärdig jämfört med betong. Det skiljer endast 2% i byggkostnad!

– Resultatet slår våra förväntningar! Uppfattningen i branschen är att trähus är betydligt dyrare att bygga och att man därför ofta tvekar. Men det är tydligt att trä är ett riktigt intressant alternativ, när man tittar på utsläppen kopplat till kostnaden, säger Johan Klasa, projektledare på samarbetspartnern Team Projektpartner.

Ett modigt beslut som gav effekt
Byggbranschen i Sverige står för cirka en tredjedel av landets klimatutsläpp, vilket understryker vikten av att alla aktörer bidrar till att minska klimatpåverkan. Att bygga i trä är inget nytt, men intresset för att bygga storskaligt i trä har fått ett uppsving. Ett tidigt samarbete mellan arkitekter, stomleverantörer och övriga entreprenörer i projektet Magasinet var avgörande. Denna samordnade arbetsprocess, präglad av ökad dialog, visade sig vara nyckeln till framgång. Inte bara bidrog det till ett effektivare bygge, utan det resulterade också i minskade entreprenad- och projektkostnader.

– Vi fattade ett modigt beslut när vi valde att bygga Magasinet i trä, trots att vi trodde att det skulle bli dyrare. Det känns bra och viktigt att våga gå i bräschen, och vi visar ju nu att det också är ekonomiskt försvarbart när man tittar på helheten, säger Sara Malmgren, hållbarhetsansvarig på Sankt Kors.

Fakta om Magasinet i Ebbepark

  • Miljöcertifiering: Nivå Silver
  • 6 våningar kontorsyta plus källare
  • Total bruttoarea 2 750 m2
  • Klimatberäkning visade att trästommen innebar 54% lägre klimatpåverkan jämfört med betong (227 254 kg CO2e jämfört med 492 193 kg CO2e)
  • Trähusbygget innebar endast 2% högre kostnad än kalkylen för motsvarande byggnad i betong.
  • Se vidare Testbäddsrapport Magasinet för en detaljerad analys och utvärdering av projektet, inklusive LCA-resultat och kalkyljämförelser.

Källa: www.sanktkors.se