Tillökning I Sylog-familjen
Tillökning I Sylog-familjen

Tillökning I Sylog-familjen

Tillökning I Sylog-familjen

Sylog är ett expansiv konsultkoncern med över 350 konsulter i Sverige. Under sommaren 2015 etablerade Sylog sig i Linköping och har på kort tid växt till över 20 konsulter i dotterbolaget Sylog Öst. I och med köpet av Atero, som drivs vidare i sin nuvarande form, så förstärker vi vår position i regionen och breddar vårt erbjudande till vår gemensamma kundbas.

– Det här är ett fantastiskt tillskott till vår Linköpingssatsning som vi initierade förra året och visar att vi menar allvar i att bli en av de starka aktörerna för seniora teknikkonsulter, säger Fredrik Landberg VD för Sylog Öst.

– Vi ser verkligen fram emot att få slå samman våra styrkor med Sylog. Tillsammans har vi riktigt bra förutsättningar för  att kunna hjälpa våra kunder att utveckla deras högteknologiska och innovativa lösningar, säger Klaus Tindholm, VD för Atero.

Källa: www.sylog.se