Tellogruppens miljöengagemang

Svanenlicensierad sedan 1998

Miljöaspekterna har länge varit högt prioriterade i företaget. TelloGruppen blev licensierade redan 1998 för att producera Svanenmärkta trycksaker. Sedan april 2006 omfattas hela tryckeriet av licensieringen. Vi uppfyller därmed alla de miljökrav som ställs på produkter, processer, kemikalier, utsläpp, avfallshantering och förpackningar m m som ställs i kriterierna. Vi har miljögodkända underleverantörer för plåtframställning, limbindning, lackning och laminering. Det innebär att alla trycksaker vi producerar är Svanenmärkta så länge miljökraven på själva papperet är uppfyllda. Alla papper är inte miljövänliga. Valet av papper görs av varje kund, men vi rekommenderar gärna miljövänliga alternativ.

“Vi ser det som en självklarhet att ta hänsyn till miljön, därför producerar vi Svanen-märkta trycksaker sedan mer än tio år tillbaka”

Hur gör man om man vill
ha sin trycksak Svanenmärkt?

Tala med din kontakt på TelloGruppen så säkerställer vi att alla miljökrav uppfylls som t.ex. pappersval och efterbearbetning. Hur märket ska se ut och var det ska placeras finns det regler för. Det skall klart framgå att det är trycksaken som är Svanenmärkt. TelloGruppens licensnummer 341.363 skall anges.

Ny, miljövänligare teknik

Vi var först i Skandinavien med vår toppmoderna Ryobi 758P med åtta tryckverk, perfekt för tidskriftsproduktion och broschyrtryck. Snabbare och bättre tryck men även miljövänligare. Med vår nya press kan färginställningarna göras blixtrande snabbt och vi har därmed kunnat reducera pappersspillet till en bråkdel jämfört med tidigare. Det ger inte bara positiva miljöeffekter. Vi sänker även våra kostnader och därmed även priset på din trycksak. Jakten på miljövänligare alternativ är en ständigt pågående process. I mars 2009 bytte vi sista länken i vår efterbehandlingskedja, en elvärmeslukande plastkrymptunnel, där vi paketerar trycksaker, till en ny med mindre energislukande teknik. Och vi kunde mer än halvera vår energiförbrukning!