Tekniska Verken blir majoritetsägare av Mjölby-Svartådalen Energi AB
Tekniska Verken blir majoritetsägare av Mjölby-Svartådalen Energi AB

Tekniska Verken blir majoritetsägare av Mjölby-Svartådalen Energi AB

Tekniska Verken blir majoritetsägare av Mjölby-Svartådalen Energi AB

Energibranschen står inför omfattande förändringar exempelvis när det gäller reglering, lönsamhet och investeringar. För att möta de framtida utmaningarna krävs ett ägande som möjliggör realisering av synergier kombinerade med regional samordning. Detta ska säkra lokal närvaro och utveckling med stärkt lönsamhet som ger ägarna en skälig avkastning på sitt investerade kapital. Mjölby kommun och Linköpings kommun har gemensamt intresse av att MSE fortsatt ska bidra som katalysator i regionen med utveckling och innovativa idéer och genom fortsatt balanserad utbyggnad av infrastruktur som i sig understödjer en god regional utveckling.

MSE har till följd av energibranschens utmaningar, låga elpriser och en tung investeringsperiod – med nytt kraftvärmeverk – stora utmaningar framför sig för att återfå en för ägarna rimlig lönsamhet.

Fortsatt engagemang
Mjölby kommun och Tekniska verken arbetar nu vidare med avsikt att under våren göra ett majoritetsskifte. Mjölby äger idag 55 procent, Motala 10 procent och Tekniska verken 35 procent. Efter diskuterad förändring skulle Mjölby kommun bli ägare till 49 procent av MSE och Tekniska verken i Linköping till 51 procent. Motala kommun lämnar sitt ägande.

– MSE är ett välskött bolag, vi vill ge dem ännu bättre förutsättningar att möta framtiden, säger Cecilia Burenby (S), kommunstyrelse ordförande i Mjölby kommun. Jag tror att den här ägandeformen kan bli bra, men det behövs fortfarande en förankringsprocess i de olika politiska partierna och vi är inte klara med aktieägaravtalet.

Genom att fortfarande ligga kvar med 49 procent markerar Mjölby kommun sitt engagemang och tro på bolagets framtid som en nödvändig del i kommunens fortsatta tillväxt.

– Jag är positiv till den planerade ägarförändringen och är övertygad om att den är bra för verksamhetens fortsatta utveckling. Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare verka för ett ännu starkare bolag som kan fortsätta utbyggnaden av ett hållbart energisystem, säger Lena Svensk vd i Mjölby-Svartådalen Energi AB.

Starkare roll i regionen
Med Tekniska verken som majoritetsägare skapas bättre förutsättningar för utökad samverkan, utveckling och realiserande av synergier med en fortsatt stark förankring i samhällsbyggandet i Mjölby kommun.

– Med denna affär säkerställer vi fortlevnaden för Mjölby-Svartådalen Energi AB. Vi har tillsammans med Mjölby kommun ett intresse av att MSE bidrar i regionen för att fortsätta den positiva utveckling vi har i vårt närområde, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

– För både Tekniska verken och MSE betyder det här att vi tillsammans stärker vår regionala roll. Ett utökat samarbete kommer att skapa synergier till gagn för båda bolagen. Genom den samlade styrkan och kompetens som våra medarbetare har, kommer det att bli ännu bättre för kunderna vilket är till gagn för regionens utveckling, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken.

Ägarförändringen är tänkt att genomföras i månadsskiftet april/maj 2017.

Källa: www.tekniskaverken.se