You are currently viewing Sveriges mest nöjda kunder finns hos Vadstena sparbank
Sveriges mest nöjda kunder finns hos Vadstena sparbank. Mikael Engdahl vd Vadstena Sparbank

Sveriges mest nöjda kunder finns hos Vadstena sparbank

Sveriges mest nöjda kunder för 3:e året i rad!

– Att vi lyckas få bäst kundbetyg ännu en gång är helt otroligt. Det är våra fantastiska medarbetares förtjänst. Förstaplatsen i landet visar tydligt att vi är inne på rätt väg. Vi jobbar engagerat med kundfokus. Vi lyssnar på kunderna och ger den hjälp och service de vill ha. Vår lokala närvaro och breda samhällsengagemang har också stor betydelse. Som fristående sparbank har vi inga aktieägare att ta hänsyn till, utan kan fokusera på kunderna helt och hållet, säger Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank.

Sparbankerna räknat som grupp kommer på guldplats bland Sveriges banker när det gäller företagskundernas nöjdhet och på bronsplats hos privatkunderna. Var och en av sparbankerna är emellertid en egen fristående sparbank. De tre banker som placerar sig i topp i landet är sparbanker. Det gäller kundnöjdhet bland såväl privatpersoner som företag.

 

Kundnöjdhet bland privatkunder:

1) Vadstena Sparbank med betyget 85,7 på en skala från 0 – 100

2) Mjöbäcks Sparbank 84,1

3) Orusts Sparbank 82,1

Bankbranschen i genomsnitt 66,1

 

Kundnöjdhet bland företagskunder:

1) Vadstena Sparbank med betyget 84,2

2) Leksands Sparbank 81,8

3) Westra Wermlands Sparbank 79,7

Bankbranschen i genomsnitt 63,9

Jämfört med föregående år ökar Vadstena Sparbank med hela 3,7 procentenheter bland privatkunder och med 0,1 bland företagskunder. Det som påverkat betyget mest för Vadstena Sparbanks kunder, på både privat- och företagssidan, är enligt SKI framför allt dessa faktorer: Är enkel att vara kund hos, månar om sina kunder, pålitlig, tar samhällsansvar, får den hjälp man behöver. Sparbanken uppskattas för sin lokala närvaro och för att den ger tillbaka till bygden där den verkar.

Källa: www.vadstenasparbank.se