Svenska gasturbiner halverar CO2-utsläppen i klimatsmart kraftverksprojekt i USA

Svenska gasturbiner halverar CO2-utsläppen i klimatsmart kraftverksprojekt i USA

Kraftverket Holland Energy Park uppförs i City of Holland i den amerikanska delstaten Michigan. Siemens ska leverera två gasturbiner av typen SGT-800 med tillverkning i Finspång och Trollhättan, samt en ångturbin av typen SST-400 från Tyskland. Under sommarhalvåret kommer kraftverket generera runt 125 megawatt och under vinterhalvåret närmare 145 megawatt. Kombinationen av gas- och ångturbiner bidrar till en hög bränsleeffektivitet eftersom ångan i de heta avgaserna från gasturbinerna även tas till vara i ångturbinen. Anläggningen beräknas vara i drift till hösten 2016. Till gasturbinleveransen hör även flerårigt serviceavtal.

City of Holland har även USA:s största kommunalägda snösmältningssystem som spänner sig över 46 000 kvadratmeter väg och trottoarer. Cirkulerande vatten från kraftverket ska köras genom en värmeväxlare för att värma vatten till snösmältningssystemet, vilket i sin tur minskar behovet av salt och plogning. I Michigan snöar det upp till 177 centimeter snö per år och det nya systemet smälter omkring 2,5 centimeter snö i timmen vid en temperatur på -7 till -9 grader Celsius.

– Det här är ett viktigt projekt för oss eftersom det finns en växande marknad i Nordamerika för våra produkter. Med hjälp av Siemens teknologi kommer City of Holland kunna halvera koldioxidutsläppen från sitt kraftverk. Turbinerna kommer att leverera el och värme på ett mycket effektivt sätt med minimal miljöpåverkan. Det nya kombikraftverket ger en dubbel miljövinst. Dels ersätter det ett koleldat kraftverk, och dels hjälper det till att minska behovet att salta och sanda stadens gator på vintern, konstaterar Hans Holmström, vd Siemens Industrial Turbomachinery AB.

– City of Holland är en föregångare när det kommer till att identifiera och genomföra nya sätt att spara in och minska på energianvändningen. Samarbetet med Siemens är ett bra exempel på detta. Siemens stödjer den långsiktigt hållbara strategin för att implementera tillförlitliga, världsledande teknologier i uppförandet av vår Holland Energy Park. Vi planerar att göra anläggningen tillgänglig för allmänheten för att skapa intresse för stadens strävan att implementera en socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfull lösning för kraftleverans in i 2000-talet, säger Daniel Nally, Business Service Director hos Holland Board of Public Works (HBPW).

 

Källa: www.siemens.se