You are currently viewing Svensk satsning på IoT i Indien får stöd av Swedfund
Mathias Ericcson vd på Modio.

Svensk satsning på IoT i Indien får stöd av Swedfund

Det Linköpingsbaserade IoT-bolaget Modio har tagit fram lösningar som fokuserar på att övervaka och reducera energiförbrukningen i fastigheter, och därigenom skapa en hållbar samhällsutveckling. Bolaget har också fått utmärkelser för sin IT-säkerhet. Under det senaste året har man tillsammans med xlit Group arbetat för att erbjuda sina IoT-tjänster mot den indiska marknaden. En marknad som grundarna av xlit Group har lång och bred erfarenhet från. Samarbetet, med fokus på IoT-lösningar och kunskapsöverföring, får nu finansiellt stöd av Swedpartnership, vilket möjliggör en ökad uthållighet i arbetet med att utveckla den lokala verksamheten i Indien.

– Att två svenska bolag tillsammans arbetar för att överföra kompetens och kunnande till den lokala Indiska marknaden, inom ett för oss prioritet område – klimat och energi – ser vi som en mycket bra grund för vårt engagemang, säger Staffan Ahl, Director of  Swedpartnership.

Satsningen som Swedpartnership stöder genomförs under 2018 till 2019. Xlit Group och Modios avsikt med investeringen är att etablera en fungerande lokal verksamhet, som självständigt kan fortsätta utveckla erbjudanden mot den indiska marknaden.

– Stödet är välmotiverat utifrån de förväntade effekterna på samhället och utvecklingen inom det indiska samarbetsbolaget, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv, säger Staffan Ahl.

– För oss innebär det här samarbetet att vi får möjligheten att erbjuda säkra IoT-lösningar på en marknad som tydligt fokuserar på att använda digitala lösningar för att bland annat ta sig an de klimatutmaningar samhället står inför, säger Mathias Ericsson, VD på Modio.

Men samarbetet har förutom att hitta affärer och kunder haft ambitionen att överföra svenskt kunnande och svenska lösningar till Indien. Därigenom kan långsiktigt hållbar lokal utveckling, med lokala resurser, skapas.

– Med vår tidigare erfarenhet och vårt kontaktnät i Indien såg vi en möjlighet att utveckla en lokal verksamhet inom det glödheta IoT-området, säger Johan Jönsson, en av grundarna till xlit Group. Tillsammans med Modio har vi inte bara skapat en försäljningskanal för svenska IoT-lösningar, vi har dessutom påbörjat en kunskapsöverföring med fokus på att över tid skapa en självständig verksamhet på den Indiska marknaden, fortsätter Johan.

 

Swedpartnership är ett program inom Swedfunds regi som erbjuder finansiellt stöd till små och medelstora svenska företag som etablerar sin verksamhet på nya marknader, bland annat i Indien.

 

Källa: www.modio.se