You are currently viewing SundaHus deltar i nätverk för hållbara interiörer
SundaHus deltar i nätverk för hållbara interiörer

SundaHus deltar i nätverk för hållbara interiörer

SundaHus har sedan 2003 systemet SundaHus Miljödata som används för medvetna materialval främst inom bygg- och fastighetsbranschen. I systemet finns även en mindre del möbler och inredning.

– Vi vill gärna vara med och samverka för att man ska kunna bedöma hållbarhetsvärdet och öka återanvändningen av möbler och inredning och har därför valt engagera oss i 100-gruppen, säger Lisa Elfström, marknadschef på SundaHus i Linköping AB.

Nätverket arbetar för att uppnå en högre grad av hållbarhet inom möbel- och inredningsbranschen, som idag ligger ett steg efter byggbranschen. Målet är att återanvändning av inredningsprodukter ska vara förstahandsvalet vid om- och nybyggnationer och att nyproduktion av inredning ska ske på ett hållbart sätt, med framtidens återbruk i åtanke. För att kunna bedöma om återanvändning, återvinning eller nyinköp är det bästa alternativet ur ett hållbart livscykelperspektiv i varje enskilt fall, behövs branschgemensamma verktyg och en öppenhet för återanvändning av begagnad inredning. Det har både miljön och plånboken allt att vinna på. En förutsättning för att nå dit är samverkan och insikt om hela branschens förutsättningar och krav. Med representanter från alla aktörer arbetar nätverket därför aktivt för att uppnå 100 % cirkulära, hållbara interiörer.

– Det som görs i 100-gruppen stämmer väl överens med det som SundaHus redan jobbar aktivt med, dvs medvetna val och effektiva lösningar för att nå en cirkulär ekonomi. Vi har redan en del möbler och inredning i SundaHus Miljödata och ser samarbetet inom 100-gruppen som ett naturligt steg för oss. Vi ser att vi genom vår erfarenhet av medvetna materialval från bygg- och fastighetssektorn samt vårt arbete med cirkulära flöden inom EU-projektet BAMB har stor möjlighet att samverka och vi därigenom tillsammans inom 100-gruppen kan åstadkomma större förändringar i branschen, säger Lisa Elfström.

Arbetet i 100-gruppen är redan i full gång och den 18:e oktober lanseras 100-gruppen på SGBC16. Ordföranden, tillika LINK arkitekturs hållbarhetschef, Ivana Kildsgaard föreläser då också om hur cirkulära interiörer skapar värde för marknaden, samhället och den enskilda användaren.

Läs mer om 100-gruppen här.

Läs mer om BAMB här.

Läs mer om SundaHus Miljödata här.

Källa: www.sundahus.se