You are currently viewing Storsatsning på hållbar solenergi i Vadstena
Storsatsning på hållbar solenergi i Vadstena. Henrik Hendeby, styrelseordförande Vadstena Sparbank

Storsatsning på hållbar solenergi i Vadstena

Vadstena Sparbank genomför en storsatsning med hållbarhet i fokus. På bankfastigheten monteras nu ett av de större soltaken i Vadstenas innerstad. Solenergin kommer att täcka merparten av bankens energibehov.

– Hållbarhetsfrågorna är viktiga för vår bank, som jobbar med FN:s globala hållbarhetsmål. Nu tar vi ett stort kliv mot vårt mål att bli en koldioxidneutral bank, säger Henrik Hendeby, styrelseordförande i Vadstena Sparbank.

Totalt 172 solpaneler med en yta på 310 kvadratmeter monteras på tre takytor som är vända in mot bankfastighetens innergård. För att även värna om den estetiska miljön placeras panelerna så att de inte är synliga från omgivande gator.

Vadstena Sparbanks energiinvestering på ca 1 miljon kronor sker utan statligt bidrag. Elproduktionen med solenergi från panelerna beräknas till ca 54 000 kWh per år, vilket minskar koldioxidbelastningen med ca 22 ton årligen.

– Satsningen vi gör innebär att större delen av bankfastighetens energibehov kommer att försörjas med egenproducerad elenergi. Dessutom kommer vi att kunna ladda bankens bilar, som är antingen hybrider eller rena elbilar, med vår egen solenergi. Det är angeläget att vi gör vad vi kan för att bidra till klimatomställningen, säger Henrik Hendeby.

Källa: www.vadstenasparbank.se