You are currently viewing Storsatsning gör Linköping till elbilsstad
Storsatsning gör Linköping till elbilsstad

Storsatsning gör Linköping till elbilsstad

Sveriges målsättning är att ha en fossilfri fordonsflotta i Sverige år 2030. Men hur kommer vi dit?
Det här är en fråga som kommer upp på många seminarier i Almedalen, en del av svaret är att det krävs många olika lösningar för att lyckas fasa ut fossila transportbränslen.

Linköping har med sin ambitiösa biogassatsning under många år jobbat för att minska andelen fossila bränslen inom transportsektorn. Nu kompletteras detta arbete genom en gemensam satsning på publika elbilsladdare. I maj i år passerade antalet elbilar i Sverige 20 000 och prognosen är ytterligare cirka 10 000 elbilar under resten av året. Och de behöver laddas. Framför allt sker detta nattetid i hemmen, men det ställer också ökade krav på infrastrukturen i samhället. Över 150 allmänna laddplatser ska installeras runt om i Linköping och göra vardagen smidigare för dem som väljer att köra elbil. Utöver detta kommer Sankt Kors att investera i ytterligare cirka 100 laddplatser för förhyrda platser vilket förstärker den totala laddkapaciteten i Linköping ytterligare.

Med de cirka 250 nya laddplatserna kommer Linköping bli Sveriges laddtätaste stad med flest laddplatser per capita. Laddplatserna ska hanteras av CLEVER, en av Sveriges ledande laddoperatörer för elbilar och ska ingå i deras publika nätverk.

– Vi vill erbjuda våra kunder att ladda sina bilar på våra parkeringar, men känner inte att elförsäljning, drift och underhåll av laddplatser ligger i vår kärnverksamhet och därför är Tekniska verken och CLEVER naturliga samarbetspartners i detta, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors Fastigheter med dotterbolaget Dukaten Parkering.

– Vi har alltid legat långt framme inom biogasutvecklingen, och det känns roligt att bidra till att vi i Linköping visar en tydlig viljeriktning även när det gäller elbilarna, säger Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska verken. – Vi ser inga motsatsförhållanden mellan el- och biogasbilar, alla alternativ till fossila bränslen behövs om vi ska nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2030.

Samarbetet mellan Sankt Kors och Tekniska verken i den här frågan visar på att man måste tänka i nya banor för att få fart på utvecklingen. Parkeringar har inte varit bränslestationer tidigare. Men nu förväntar sig kunderna att kunna ”tanka” när de parkerar och då måste de berörda aktörerna ställa om och hitta affärsmodeller som möjliggör att man kan möta efterfrågan. Samtidigt bidrar detta till ett långsiktigt hållbart samhälle. Linköping har som mål att vara klimatneutralt 2025. Att vara bland de ledande i Sverige på laddplatser är ett tydligt steg i den riktningen.

 

Fakta om satsningen:

  • 150 st destinationsladdare som ingår i CLEVERs laddnätverk.
  • De 150 stationerna finansieras delvis via Klimatklivet där Naturvårdsverket ger stöd åt lokala klimatinvesteringar. Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet.
  • Platserna kommer att vara fördelade på Dukatens parkeringsanläggningar runtom i Linköping med tyngdpunkt i det nya multihuset Flustret som byggs i Vallastaden och kommer att vara del i det Bo- och samhällsexpo som äger rum där i september 2017. Flustret kommer att ha hela 60 platser. Övriga hus kommer att få mellan 4 och 12 platser per anläggning.
  • Idag finns 24 laddplatser i Linköping, de flesta av äldre modell.
  • Under hösten startar projektet och laddplatserna kommer att vara på plats under 2017

Källa: www.tekniskaverken.se