You are currently viewing Statsbidrag för ökat bostadsbyggande
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Boverket presenterar idag vilka kommuner som får statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Linköping kommer få 58 miljoner kronor, Norrköpings kommun tilldelas 52 miljoner kronor.

– Det är mycket positivt att Linköping får 58 miljoner i byggbonus. Det kostar att expandera staden snabbt och vi behöver fortsätta planera för bland annat bostäder och skolor. Vi fortsätter arbetet med att hitta billigare sätt att bygga på och ge våra yngre och äldre bättre förutsättningar på bostadsmarknaden. Detta extra tillskott är mycket välkommet, sägerElias Aguirre (S) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Linköping. Vi ser att Linköping behöver växa även under de kommande åren för att få bort bostadsbristen. För att vi i kommunerna ska kunna hålla fortsatt hög byggtakt behöver vi ges förutsättningar av staten. Dessa pengar är definitivt ett steg i rätt riktning. Samtidigt skulle jag vilja se förenklingar i planprocessen och en tydlig samordning från statens sida.

– Det är mycket roligt och framför allt viktigt, att vi får dessa pengar. Vår kommun växer kraftigt och det är positivt att så många vill bo här. I takt med vår snabba tillväxt behöver vi fortsätta bygga bostäder och planera för en hållbar bostadsmarknad. Det är ett välkommet tillskott, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden i Norrköping

111 kommuner får dela på 1,84 miljarder kronor för ökat bostadsbyggande och ytterligare några östgötakommuner får del av stödet.

Finspång, 5,1 miljoner kr

Motala, 10 miljoner kr

Söderköping, 3,7 miljoner kr.

Källa: www.boverket.se, www.linkoping.se, www.norrkoping.se